Hjemkundskab om dannelsesfag | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Didaktik, Hjemkundskab
  • Godkendt
  • 12
  • 4577
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2005
  • 15-12-2005

Undervisningsforløb: Hjemkundskab om dannelsesfag | Eksamensopgave

Eksamensopgave i didaktik med et undervisningsforløb i hjemkundskab med fagdidaktiske og didaktiske vinkler og teorier.

Problemformulering
Har hjemkundskab stadig en betydning som dannelsesfag i den unges udvikling, i en tid hvor der er mest fokus på de intellektuelle færdigheder?

Indhold

Problemformulering 3
Indledning 3
Per Fibæk Laursens dannelses syn 4
Wolfgang Klafkis dannelses syn 5
Diskussion af teorierne 6
Dannelsesaspekter 7
Overordnet mål (jf. fælles mål) samt folkeskoleloven 8
Læringsforudsætninger 9
Rammefaktorer 9
Mål 9
Indhold 9
Arbejdsmåder 10
Vurdering 10
Konklusion 10
Uv.-forløb 12
Litteraturfortegnelse 12

Uddrag

Indledning:
Som kommende hjemkundskabslærere ser vi med undren/bekymring på den
tiltagende trend med fokusering på de ”basale færdigheder” som engelsk, dansk og matematik.
Hvilket blandt andet helt konkret gav engelsk lektioner til børn i 3. klasse. Så er det vi funderer over: ”Hvad sker der med dannelsesbegrebet generelt og hvad sker der specielt med faget hjemkundskab”? Alle fag i folkeskolen har deres egen fagkonsulent, undtagen sløjd, hjemkundskab og håndarbejde, som må dele. Og fagkonsulenten er sløjdlærer. Pisa undersøgelsen har det med at skabe kaos i den danske skoleverden, da resultatet for danske elever viste en negativ tendens i læsning og naturfag i forhold til andre OECD lande. Det afstedkommer en undervisnings minister som toner frem på skærmen, som dermed bekendtgør at fagligheden skal styrkes og tests skal implementeres osv. Alle accepterer og mange foretrækker, at de intellektuelle færdigheder er noget primært i forhold til de emotionelle færdigheder, hvilket vi ser som værende meget uheldige.
Specielt i denne tid, med stigende individualisering, hvilket sætter sig spor i barneårene, med en tiltagende selvcentrering... Køb adgang for at læse mere

Hjemkundskab om dannelsesfag | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Hjemkundskab om dannelsesfag | Eksamensopgave.