Didaktik: Undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 17
  • 6226
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2014
  • 14-05-2014

Eksamensopgave: Didaktik: Undervisningsdifferentiering

Dette er en eksamensopgave i didaktik om undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer differentiere min undervisning, så alle elever bliver tilpas udfordret?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Undervisningsdifferentiering 3
Individ og fællesskab 4
Elevers læringsforudsætninger 4
At forstå og strukturere en opgave 6
Sammenhænge 7
Sprogligt forråd 7
Praktiske og musiske evner 7
Delkonklusion 8
Didaktiske kategorier i lyset af undervisningsdifferentiering og læringsforudsætninger 8
Mål 8
Indhold 9
Metode 10
Evaluering 11
Delkonklusion 11
Relationsmodellen fra praktikforløbet 11
Undervisningsplan uge 44-45 13
Analyse af aktiviteter fra praktikken 13
Fredag d. 01. 11.13 14
Mandag d. 04.11.13 15
Konklusion 17
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i et afprøvet undervisningsforløb fra min 3.-års praktik. I forløbet arbejdede vi med emnet avisen, hvor eleverne skulle læse forskellige artikler, lave aktiviteter og opgaver til, og sidst i forløbet, i fællesskab med os, konstruere en fælles avis, bestående af forskellige tekster som eleverne havde skrevet. Det er dog den første del af forløbet jeg vil fokusere på, da det er her jeg oplevede de største udfordringer, grundet den store faglige og sociale spredning i klassen. Jeg oplevede at det var meget forskelligt fra time til time, hvorvidt eleverne oplevede undervisningen som svær, kedelig, interessant, for nem, og til tider med den holdning at det hele bare skulle overstås. Nogle elever var fagligt dygtigere end andre, dog var det meget forskelligt hvordan de håndterede de stillede opgaver og aktiviteter. Det har fået mig til at reflektere over hvorvidt undervisningen var differentieret, og hvordan jeg kunne have gjort det bedre, så alle elever følte sig tilpas udfordrede uanset deres forskellige læringsforudsætninger.

Læsevejledning
Jeg vil i min opgave først redegøre for teori om undervisningsdifferentiering og læringsforudsætninger, hvorefter jeg redegør for de didaktiske kategorier, set i lyset af de to begreber. I forlængelse af dette vil jeg introducere min overordnede undervisningsplan – den didaktiske relationsmodel, og derefter den mere detaljerede undervisningsplan over de første to uger. Afslutningsvis vil jeg analysere to udvalgte aktiviteter ved at bruge teorien, og derpå supplere med didaktiske overvejelser omkring, hvordan man kunne forbedre undervisningen så den blev mere differentieret... Køb adgang for at læse mere

Didaktik: Undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.