John Dewys learning by doing

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 16
  • 4394
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 1999
  • 18-04-2004

Eksamensopgave: John Dewys learning by doing

Dette er en opgave om John Dewys teori om learning by doing

Forord
Denne opgave tager udgangspunkt i et gennemført praktikforløb på 2.årgang. Vores udgangspunkt er et 16 timers matematikforløb, hvor vi i en 6. klasse arbejdede med geometri i plan og i anvendelse.

Forløbet har omhandlet beregning af arealer. Vi har i undervisningen arbejdet meget praktisk eksperimenterende såvel som teoretisk for på den måde at variere undervisningen. Vi har haft en induktiv tilgang til vores undervisning, da udgangspunktet ikke er faget og undervisningen – men eleven.

Problemformulering
Hvordan tilrettelægger og gennemfører man en praktisk orienteret undervisning?
Hvordan sikrer man sig at eleverne tilegner sig den viden som faghæftet foreskriver?
Hvorfor en praktisk orienteret undervisning frem for den ”traditionelle”?

Indhold

1 Forord 2
1.1 Hensigtserklæring 2
1.2 Problemformulering 2
1.3 Opgavens struktur 2
2 Det didaktiske samspil – relationsmodellen 3
2.1 Rammefaktorer 3
2.1.1 Skolen 3
2.1.2 Socialt og kulturelt miljø 3
2.1.3 Økonomiske forhold 4
2.2 Indhold 4
2.3 Læringsforudsætninger 4
2.4 Vurdering / Evaluering 4
3 Læseplanens ordlyd 5
3.1 Undervisningens praktiske legitimering 6
4 Socialkonstruktivisme 6
4.1 Hvorfor erfaringsbaseret undervisning? 7
5 Praksis 9
5.1 Status 9
5.2 Mål 10
5.3 Praktiske øvelser 10
5.3.1 Landmåling 10
5.3.2 Sportsbaner 11
5.4 Klasseundervisning 12
5.5 IKT 12
6 Diskussion 14
7 Konklusion 14
8 Litteratur 16

Uddrag

1.1 Hensigtserklæring
I opgaven vil vi sætte fokus på de almendidaktiske overvejelser, der lå til grund for vores matematikundervisning. Vi vil tage et kig i praktikkens bakspejl og se på de metoder og de overvejelser, vi havde gjort os, inden vi tog i praktik, samt de teorier, der lægger til grund herfor. Vi vil i opgaven beskrive, hvorledes vi praktiserede en alsidig og lærerig geometriundervisning.

I undervisningen havde vi mulighed for at iagttage eleverne og så hvordan de modtog den praktisk eksperimenterende undervisning.

1.3 Opgavens struktur
I opgaven vil vi ud fra nogle centrale begreber i den didaktiske relationsmodel starte med at beskrive de rammer der omgav os i vores praktik. Dernæst et afsnit om de didaktiske overvejelser vi har gjort os såvel inden som efter praktikken. Det følgende teoriafsnit, omhandler de betragtninger og tanker som vi finder væsentlige for vores undervisning. Dernæst følger praksisafsnittet, hvor undervisningens induktive mål og metoder beskrives. Til slut diskuterer og konkluderer vi på undervisningsforløbet

2 Det didaktiske samspil – relationsmodellen
Bjørndal og Liebergs didaktiske relationsmodel fra Hiim og Hippe er tænkt som et sammenkog af de forskellige didaktiske sammenhænge, der er på spil i en undervisningssituation.

Undervisningens mål er ikke den styrende del, men i stedet skal undervisningen ses som en kompliceret proces, hvor faktorer såsom indhold, læreprocesser, vurdering, læringsforudsætninger, rammefaktorer og mål, alle har betydning for helheden... Køb adgang for at læse mere

John Dewys learning by doing

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.