Idræt, didaktik og konstruktivisme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 18
  • 7482
  • PDF
  • Haslev Seminarium
  • 2000
  • 20-04-2002

Idræt, didaktik og konstruktivisme

Opgaven omhandler et undervisningsforløb fra praktikken.

Problemformulering

Hvad er idræt i folkeskolen og kan eleverne drage nytte af idrætsfagets kvaliteter i andre fag?

Hvilke didaktiske teorier kan være nyttige når en tidssvarende undervisning skal opnås i idræt?

Reagerer piger og drenge anderledes på den samme undervisning?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Idræt i folkeskolen side 3
- historisk perspektiv
Den nærmeste udviklingszone side 5
- Stilladsering
Lærergerningen side 7
Socialisation side 8
- Social læring
Praktik på Hyltebjergskole side 10
- Skolen og lokalområdet
- Elevgrupperne og deres forudsætninger
- Formål og mål med undervisning
- Undervisningsplan
- Redskabsgymnastik
- Bevægelseslege
Gennemførelse og evaluering side 14
- Fælles evaluering for redskabsgymnastik
Konklusion side 17
Litteraturliste side 18

Uddrag

Indledning:
Da idræt på min praktikskole er kønsopdelt, valgte jeg at have begge køn. Dels fordi det har undret mig, at man adskiller drenge og piger, men også fordi det har interesseret mig at finde ud af, hvad forskellen på kønnene er. Det har undret mig hvorfor men opdeler eleverne efter køn når elevernes sociale læring burde ske i et fællesskab, ligesom i samfundet.

Endvidere vil jeg redegøre for mit eget forløb i forbindelse med min liniefagspraktik på Hyltebjergskole i Vanløse. Jeg vil give et tidssvarende bud på, hvordan man blandt andet kan bruge idrætsfaget som et dannelsesfag, således at det er tilpasset eleverne i det moderne samfund. Herunder vil jeg undersøge hvilke didaktiske redskaber der er bedst at anvende i idrætsundervisningen.

Afslutningsvis vil jeg kommentere de didaktiske refleksioner jeg har gjort mig i forhold til min undervisningspraksis i redskabsgymnastik. Ydermere konkluderer jeg på, om mit undervisningsforløb har fungeret efter hensigten.

Idrætsfaget i folkskolen
Idræt er et fag på linie med folkeskolens øvrige fag. Idrætsundervisningen drejer sig ikke kun om fysisk aktivitet, men også om elevernes psykiske og sociale udvikling. Målet med idrætsfaget er, at uddanne hele mennesker og få alle med.

Jeg opfatter idræt som et centralt fag i folkeskolen. Først og fremmest er den motoriske træning vigtig i indskolingen, fordi det er en forudsætning for at få det bedste udbytte af læse, skrive og regneundervisningen. Derfor er det nødvendigt med en systematisk stimulering af de motoriske og sproglige færdigheder. Gennem kropsaktiviteter er det netop muligt at skabe sammenhæng mellem den intellektuelle, emotionelle, fysiske og sociale udvikling. Dette forhold alene, placerer idræt centralt i folkeskolen, da kroppen er et godt og nødvendigt instrument til alsidig udvikling.

Formålet med idrætsundervisningen er, at eleverne motiveres for fysisk aktivitet og at deres fysiske, psykiske og sociale udvikling fremmes. Vigtige begreber i denne sammenhæng, er tryghed og glæden ved fysisk aktivitet. Traditionelt opdeles den fysiske træning i kondition, muskelstyrke, muskeludholdenhed, bevægelighed (smidighed) og koordination (neuromuskulært samspil). Mange idrætsaktiviteter kræver samarbejde, hvilket må siges at fremme den sociale udvikling børn imellem.
For at finde ud af hvorfor idrætsundervisningen spiller en stor rolle i forbindelse med folkeskolen i dag, vil det være naturligt for mig at se tilbage på den rolle idrætsfaget havde, samt den udvikling der har været i idrætsfagets didaktik i tidens løb... Køb adgang for at læse mere

Idræt, didaktik og konstruktivisme

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.