Didaktik i Madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 9
  • 2474
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2020
  • 18-05-2020

Modulopgave: Didaktik i Madkundskab

Modulopgave i Madkundskab, som handler om didaktik i madkundskabsfaget.

Problemstilling
Jeg vil i denne opgave redegøre for mine holdninger og syn på dannelse-, lærings- og fagsynet i madkundskabsfaget i folkeskolen, hvilket jeg vil understøtte med relevante teoretiske argumenter.

Indhold

Indledning 2
Dannelsessyn 3
Læringssyn 5
Fagsyn 7
Litteratur 9

Uddrag

Indledning
Når jeg tænker, dannelse i folkeskolen, og især i madkundskabsfaget, så er det første jeg tænker på er, ansvar. Igen, vil jeg kunne liste flere række elementer, som er afgørende at arbejde med eleverne omkring, i forhold til madkundskabsfaget. At danne eleverne til at kunne handle ansvarligt i madkundskabsfaget i forhold hvilke valg man træffer. Der er en visse ting som også spiller, når eleverne skal lære at træffe gode beslutninger, og det er bl.a. hvordan er deres samfundssyn? Hvad bliver deres valg truffet på baggrund af?
Som lærer ligger der et ansvar, i at beslutte bl.a. hvilke dannelse- lærings- og fagsyn man har før man kan danne eleverne til at kunne forholde sig til hvilke beslutninger de vælger at tage.
Udover dette ansvar som hviler på vores skuldre, er det et krav for os i folkeskolen at danne eleverne;
”§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder (...)
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, ” (Børne- og undervisningsministeriet, 2006)

Det handler ikke kun om, at danne eleverne, men at danne demokratiske borgere i samfundet, som skal være drevet af egne individ holdninger, værdier og handlemetoder. Der vægtes, at kunne tage hånd om eleverne og give dem værktøjer til at kunne handle korrekt i samfundet. Men hvordan defineres at skulle handle korrekt i samfundet? Definitionen på dette variere alt efter hvem du spørg, da alle har forskellige holdninger og vurderinger af hvad er rigtigt og forkert, også eleverne... Køb adgang for at læse mere

Didaktik i Madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.