Målsætning i undervisningen | Kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 21
  • 5534
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Målsætning i undervisningen | Kristendomskundskab

Eksamensopgave om målsætning i undervisning. Indeholder også undervisningsforløb i kristendomskundskab i en 2. og 5. klasse.

Problemformulering

Er det muligt at varetage opgaver såsom at forberede eleverne til medbestemmelse og medansvar samt at fremme elevernes alsidige personlige udvikling, hvis målet er at styrke fagligheden?

Indhold

Indledning.
Faglighed.
Eric Donald Hirsch.
Analyse og diskussion af Eric Donald Hirschs teori.
Formål for undervisningen.
Undervisning.
Mål.
Kognitive mål.
Holdningsmål.
Færdighedsmål.
Analyse og diskussion af Ralph Tylers teori.
Stenhouse.
Analyse og diskussion af Stenhouses teori.
Wolfgang Klafki.
Analyse og diskussion af Wolfgang Klafkis teori.
Undervisningsforløb i 5. klasse,.
Undervisningsforløb i 2. klasse,
Konklusion.
Litteraturliste.

Uddrag

Indledning.
De nye såkaldte klare mål ser på nogle punkter anderledes ud end de udkast, som arbejdsgrupper bestående af embedsmænd og lærere afleverede før regeringsskiftet. Der er sket en opstramning af de klare mål, ikke bare sprogligt men også inden for de faglige færdigheder er der ændringer. Formålet med dette er at styrke fagligheden. De klare mål skal være med til at læreren får kendskab til hvad eleven har fået ud af undervisningen, sagt med andre ord, være med til at evaluere.
Evalueringen kan foretages udfra test, men det er her tiltænkt det faglige, det vil sige fag som matematik, dansk hvor der er helt eksakte færdigheder eleven skal kunne på de enkelte klassetrin. Dermed være med til at sikre at eleven har nået målet.

---

Faglighed.
For at tale om faglighed bliver man nødt til at lave en definition af begrebet. Hans Jørgen Kristensen skelner mellem to former for faglighed, hvor den første er faglighed forstået på den måde, at det er formidling af forskernes resultater der bliver transformeret ind i skolen med et defineret pensum til de enkelte fag. Desuden er undervisningsindholdet og den pædagogiske metode adskilt.
Den anden form for faglighed er hvor eleverne selv er aktive i videnskabsprocessen, d.v.s. at det faglige stof undervisningen har været præget af forstår eleverne at benytte eksempelvis via projektarbejde. Den pædagogiske metode bliver dermed en del af måden at ...

---

Undervisningsforløb i 5. klasse,.
Skolen er en skole med 110 elever, fordelt på 7 klasser. Elevkvotienten er i gennemsnit 15 pr. klasse. Dertil er der ansat 11 lærere og en børnehaveklasselærer.
Skolen havde på daværende tidspunkt sagt ja til et projekt, som omhandlede at de skulle indsluse og dermed integrere Afghanske flygtningebørn i skolen, men også i... Køb adgang for at læse mere

Målsætning i undervisningen | Kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.