Dialog i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed), Matematik 1. - 6. klassetrinMatematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 3122
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2021
  • 10-05-2022

Deltagelsespligtopgave: Dialog i matematik

En deltagelsespligtigopgave skrevet i AUK semester 4.
Analyse af lærerfaglig problemstilling.
Pædagogisk tema: Dialog i matematikundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan dialogcirkler fremme relationel forståelse i matematik?

Indhold

Didaktisk nærbillede 1
Indledning 2
Problemformulering 3
Teori 3
Analyse 5
Diskussion 6
Konklusion 7
Perspektivering 7
Litteraturliste 8
Bilag 9

Uddrag

Indledning
I Danmark har vi en lang tradition for dialog i folkeskolen. Princippet om dialog, er rodfæstet i skolernes formålsparagraffer, samt Fælles Mål for matematikfaget. Det er et mål i sig selv at elever gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Inden for de sidste 10 år, har der været igangsat en række nationale og internationale projekter og initiativer med fokus på undersøgelsesbaseret matematikundervisning. Grundideen i metoden bliver beskrevet som en deltagerstyret, problem- og undersøgelsesbaseret undervisningsmetode, hvor der blandt andet bliver lagt væk på, at læring er en dialogisk proces (Michelsen et al., 2017). Men samtidig viser en aktuel dansk undersøgelse, at undervisningen, især i udskolingen, er præget af monologisk undervisning. Eleverne oplever derfor skoledagene som ”lange” og ”tunge”, hvor de enten lytter til lærerens monologiske undervisning eller sidder ned og løser skriftlige opgaver (Mål og resultatplan for Danmarks Evalueringsinstitut, 2020). Der er derfor behov for, at matematikundervisningen tilrettelægges, så eleverne får mulighed for at arbejde undersøgende og i dialog med andre elever.

I mit didaktiske nærbillede ser dialogcirkler ud til, at have betydning for elevernes tilgang til matematikken og deres endelige forståelse af indholdet i undervisningen.

Teori
For at belyse min problemstilling inddrager jeg i min opgave Richard R. Skemps tænkning om instrumentel og relationel forståelse (Skemp, 1976). Skemp forklarer den instrumentelle forståelse som ”the ability to apply an appropriate remembered rule to the solution of a problem without knowing why the rule works”, og den relationelle forståelse som “the ability to deduce specific rules or procedures from more general mathematical relationships”.

Ydermere bruger jeg Eduardo Mortimer og Phill Scotts teoretiske model ”fire kommunikative... Køb adgang for at læse mere

Dialog i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.