Praktikrapport om tidligt skadede børn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 15
  • 4715
  • PDF
  • 22-09-2011

Praktikrapport om tidligt skadede børn

Praktikrapport om det pædagogiske arbejde med tidligt skadede børn. Omhandler tidligt skadede børn og det pædagogiske arbejde med disse.

Jeg vil gennem min opgave belyse, hvordan man som pædagog kan arbejde med og hjælpe de udsatte, omsorgssvigtede og ikke mindst de tidligt skadede børn.

Problemformulering
Hvilken indsats kan pædagogen på specialskoler yde for tidligt skadede børn for at fremme deres udvikling?

Indhold

Indledning
Afgrænsning
Begrebsafklaring
Problemformulering
Målgruppe
Metodebeskrivelse
Omsorgssvigt - Tidligt skadede børn
Hjernens udvikling
Risikobørn
Tidligt skadede børn
Pædagogens arbejde med tidligt skadede børn
Afledning
Konflikthåndtering
Forebyggelse
Forældresamarbejde
Underretning
Kritik
Konklusion
Litteraturliste
Internetsider

Uddrag

Afgrænsning
I forhold til mit valgte emne finder jeg det nærliggende at se på problemstillinger vedrørende omsorgssvigt, hvilken betydning det har for barnet i de første år af dets liv, hvis de basale behov ikke bliver opfyldt og hvordan barnets hjerne påvirkes heraf. Jeg vil undersøge, hvad grunden kan være til, at nogle forældre svigter deres børn og hvad der er karakteristisk for det tidligt skadede barn? Jeg vil ydermere se nærmere på, hvilke strategier man som professionel kan gøre brug af i det daglige arbejde med de tidligt skadede børn. Som afslutning på min opgave vil jeg se nærmere på forebyggelse, herunder forældresamarbejde, underretningspligt og holdningen hertil i den danske kultur.

Der er lavet omfattende undersøgelser af den sociale arv/chanceulighed og meningerne herom er mange. Der findes flere forskere og teoretikere, som har belyst dette, bl.a. Morten Ejernæs, Per Nørrung, Niels Ploug og forskere fra bl.a. Socialinstituttet, Amternes og Kommunernes forskningsinstitut m.fl. Jeg har valgt at udelade dette emne i min opgave, da jeg mener, at emnet i sig selv kan fylde en hel opgave og dette vil bringe endnu flere emner frem, som burde diskuteres, herunder begreberne habitus, kapital, marginalisering, udsathed, levevilkår, socialisering, udstødningsprocesser, afvigelser m.fl. Dog er jeg bevidst om vigtigheden af diskussionen om social arv/chanceulighed... Køb adgang for at læse mere

Praktikrapport om tidligt skadede børn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.