Det kristne kvindesyn | Deltagelsespligtopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Det kristne kvindesyn | Deltagelsespligtopgave

Dette er den Deltagelsespligtige opgave i KLM om "Det kristne kvindesyn".

Problemstilling

Hvordan har kvindesyn ændret sig gennem tiden, og hvilken betydning har dette haft for folkeskolen?
- Hvilken rolle har religion haft?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Metode
Analyse
Reflektering
Diskussionsspørgsmål
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg vil gennem denne opgave belyse det kristne syn på kvinder, samt de politiske tiltag i forhold til kvinders rettigheder i Danmark. Dette har jeg valgt grundet den voksende flygtninge tilflugt til Danmark, og da jeg mener at som lærer bør man have kendskab til vores forhistorie i forhold til kvindesyn, for at kunne forstår hvor andres kvindesyn kunne komme fra. Dette er også for at skabe en større tolerance og forståelse for andre religioners syn, og for at kunne vejlede og skabe åbenhed omkring kvindesyn og kvinderettigheder i det danske skolesystem.

Metode
Jeg vil gennem denne opgave kigge på de religiøse elementer i biblen samt de politiske aktiviteter der er fortaget, for at belyse hvordan kvindesynet er opstået, samt hvad der er sket med denne gennem tiden i Danmark. Jeg vil inddrage elementer fra både det gamle og nye testamente og sætte disse op imod hinanden, samt dansk lovgivning og dens ændringer gennem tiden.

Analyse
For at kunne forstå de tidligere kvindesyn, bliver vi nød til at kigge nærmere på kvindesyn i biblen. Dette er en nødvendighed, da kirken styrede alt undervisning.
Hvis vi kigger på på Det Gamle Testamente, ser vi allerede i skabelses beretningen, at manden skabes i Guds eget billede, mens kvinden bliver skabt som et produkt af manden, som en slags medhjælper . Her er der et tydeligt billede af at manden er mere end kvinden, og har retten til at... Køb adgang for at læse mere

Det kristne kvindesyn | Deltagelsespligtopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.