Det Arabiske Forår | Kompetencemålsprøve i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 44
  • 12098
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2021
  • 21-09-2021

Undervisningsforløb: Det Arabiske Forår | Kompetencemålsprøve i historie

Denne opgave er skrevet til den afsluttende kompetencemålsprøve i historie. Den handler om Det Arabiske Forår.

Problemformulering
Hvilke strukturer og udviklingstendenser er centrale for at forstå Det Arabiske Forår og borgernes kamp for demokrati i Den Arabiske Verden og hvordan kan man undervise en 9. klasse i dette tema, så man både styrker elevernes kausalitetsforståelse, historiebevidsthed og kildekritiske evner?

Underviserens kommentar

Solid opgave, men der kunne godt være flere overvejelser angående øvelsernes sammenhæng til emnet.

Indhold

1.Indledning 2
1.1 Problemformulering 3
1.2 Læsevejledning 3
2. Historiefagets formål 4
2.1 Fagdidaktisk afsæt 5
2.1.1 Historieundervisningens ideelle cyklus 6
2.2 Historiebevidsthed 8
2.3 Årsag og virkning 9
2.4 Kildearbejde 11
3. Fagfaglige overvejelser 13
3.1 Det Arabiske Forår - Et epokalt nøgleproblem 16
4. Undervisningsforløbet om Det Arabiske Forår 17
5. Læremidlerne 27
5.1 Læremiddel 1 - “Bliv klogere på Mellemøsten” 27
5.2 Læremiddel 2 - “På besøg hos en arabisk familie” 29
5.3 Læremiddel 3 - “Propaganda eller Protest” 30
5.4 Læremiddel 4 - “Dagbog fra Det Arabiske Forår” 31
6. Konklusion 34
7. Litteraturliste 36
8. Bilag

Uddrag

1.2 Læsevejledning
Vi vil som følge af vores indledning og problemstilling forsøge, at rammesætte formålet med skolefaget historie. Her vil vi bl.a. se på den lovgivning der er på området, og sammenholde det med Wolfgang Klafkis syn på dannelsesdidaktik. Dernæst vil vi med afsæt i bl.a. Bernard Eric Jensen, Peter Seixas og Erik Lund redegøre for de anvendte teorier. Dette indebærer redegørelse for kompetencerne historiebevidsthed, kausalitetsforståelse og kildearbejde. I disse afsnit vil vi forsøge at afspejle kompetencerne fagfagligt i Det Arabiske Forår. Efterfølgende vil vi forsøge at afklare, hvilke vidensmål vi gerne vil opnå i forbindelse med vores undervisningsforløb. Dette afspejles i en forklaring af vigtigheden af emnet Det Arabiske Forår. Dette sker ved hjælp af Klafkis tanker inden for kategorial dannelse, hvor vi berører begreberne Eksemplarisk Undervisning og Epokale Nøgleproblemer. I dette afsnit vil vi forsøge at klargøre, hvorfor Det Arabiske Forår falder ind under disse begreber, emne- og kompetencemæssigt. Dernæst vil vores undervisningsplan blive udlagt. Den fremstår som en almen skematisk undervisningsplan, der viser hvilke mål vi har med undervisningen, hvilket indholdsmæssigt fokus vi har, hvilken undervisningsaktivitet der er knyttet hertil og hvilke materialer der skal anvendes til hver enkelt lektion. Efterfølgende præsenteres fire valgte læremidler som udgør grundlaget for vores mundtlige prøve. Læremidlerne indebærer en forklaring af selve øvelserne, hvilke fagdidaktiske overvejelser vi har gjort os, og argumenter for hvorfor de valgte øvelser er ideelle jævnfør Peter Seixas' model. Opgaven vil blive rundet af med en konklusion, hvori vi på bedst mulig vis vil forsøge at besvare vores problemformulering, med afsæt i den gennemgåede teori og de valgte læremidler... Køb adgang for at læse mere

Det Arabiske Forår | Kompetencemålsprøve i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.