Den motiverende samtale

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 20
  • 6529
  • PDF
  • 2013
  • 05-11-2014

Den motiverende samtale

Opgaven er den 5. ud af 6 på akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Modulet hedder pædagogik og kommunikation.

Problemformulering
Hvordan kan den motiverende samtale benyttes som redskab i implementeringen af rehabilitering på et aktivitetscenter for pensionister?

Underviserens kommentar

Opgaven besvarede problemformuleringen og opfyldte kravet til modulet. Positiv kritik.

Forfatterens kommentar

Anvende Pierre Bourdieus teori om habitus.

Indhold

1. Indledning Side 2
2. Problembeskrivelse Side 2
2.1 Problemstilling Side 2
2.2 Problemformulering Side 3
2.3 Afgrænsning Side 3
2.4 Begrebsafklaring Side 3
3. Hoveddel Side 4
3.1 Metode Side 4
3.2 Teorigennemgang Side 5
3.3 Analyse og diskussion Side 10
3.4 Opsamling på barrierer og muligheder Side 12
4. Afslutning Side 13
4.1 Konklusion Side 13
4.2 Perspektivering Side 14
5. Litteratur og kildeliste Side 15
5.1 Internet, e-ressourcer m.m. Side 15
5.2 Bøger Side 15
5.3 Artikler Side 15
6. Bilag Side 15
6.1 Bilag nr.1-7 Side 16 - 22

Uddrag

2.3 Afgrænsning
For at afgrænse opgaven har jeg valgt, at sætte fokus på den motiverende samtale som redskab i forhold til borgerens rehabiliteringsforløb. Målgruppen er pensionister i eget hjem, der benytter sig af et visiteret dagcentertilbud.

2.1 Problemstilling
Det nye projekt ”Længst muligt i eget liv” peger på, at rehabilitering i hverdagslivet er vigtigt og kan øge tilfredsheden og dermed livskvaliteten hos borgeren samtidig med, at borgeren undgår at miste ressourcer. Den mulighed, som borgerne får i kraft af, at kommunen har sat rehabiliteringsprojektet i gang og tilmed har valgt, at bruge ressourcer på at uddanne personalet til at håndtere opgaven bestyrker opfattelsen af, at kommunen arbejder fremadrettet og ønsker, at være på forkant med den realitet, at det kan blive vanskeligt, at håndtere den kommende ældrebyrde... Køb adgang for at læse mere

Den motiverende samtale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.