Børnebøger og børns udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Godkendt
  • 14
  • 6538
  • PDF
  • 02-02-2011

Eksamensopgave: Børnebøger og børns udvikling

Eksamensopgave i det tværprofessionelle element om børnebøger og børns udvikling.

Indledning
Vi har valgt at arbejde med børn og børnelitteratur, fordi vi som gruppe finder det spændende og interessant, specielt fordi det ikke virker som om der er fokus på de nye børnebøger i dagtilbud. Bøger er vigtig for børns udvikling, idet børn lærer både om sprog, socialt samvær og kultur når de får læst op.

De lærer bøgernes univers at kende og finder ud af, hvem de forskellige personer er i bøgerne. De bliver fortrolige med skriftsproget meget tidligt og det gør det lettere at følge med, når de senere kommer i skole og får læst højt i undervisningen.

Derimod børn der ikke er vant til at få læst op, skal først vænne sig til at lytte til en bog. Ved tidlig indsats kan læsning være med til at forbedre børnenes sprog og læse kompetencer. Bøger er med til at udvikle barnets forskellige kompetencer, såsom alsidig personlig udvikling, sociale - og sproglige kompetencer, og deres fantasi.

Til at forstå dette kan man se på Bourdieus teori om kapitaler. Vi har alle vores egne kapitaler som bliver lagret i vores Habitus, og vi mener at man ved at præsentere bøger og højtlæsning for barnet, kan være med til at styrke barnets symbolske og kulturelle kapital. Dette vil vi komme nærmere ind på i opgaven.

Problemformulering
Hvilken betydning har børnebøger for børns sproglige- og personlige udvikling, og hvordan kan vi som pædagoger sørge for, at det bliver en del af hverdagen i et dagtilbud?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Afgrænsning 3
Metode 3
Børnelitteraturens historie 4
Den tilsidesatte bog 5
Barnets generelle sproglige udvikling 6
Barnets generelle personlige udvikling 7
Bourdieus Kapitalteori 7
Analyse af billedbogen Mimbo Jimbo 8
Hvordan arbejder bogen med barnets alsidige personlige udvikling? 8
Hvordan arbejder bogen med barnets sproglige udvikling? 9
Billedeanalyse af Mimbo Jimbo. 9
Dialogisk læsning 9
Pædagogens rolle 11
Diskussion 12
Perspektivering 12
Konklusion 13
Litteraturliste 14

Uddrag

Afgrænsning
Alle børn elsker at få læst bøger, men for at afgrænse vores opgave har vi valgt, at vores målgruppe er de 0 - 3 årige i et dagtilbud. Vores fokus er hvilken sproglig og personlig udvikling børn opnår via bøger. Samtidig hvad kan man som pædagog gøre for at opnå gode læsestunder med vores målgruppe.

Metode
For at svare på vores problemformulering vil vi starte med, at finde lidt om børnelitteraturens historie for at se, hvordan den gennem årene har udviklet sig. Hvornår startede man med børnelitteratur og hvordan er den udviklet, hvis den overhovedet har udviklet sig siden sin start? Det er vigtigt for forståelsen for, hvorfor børnelitteraturen er som den er idag og hvorfor den er så vigtig.

Dernæst vil vi kort belyse om børnenes sproglige udvikling inden for vores målgruppe. Dette gør vi for, at kunne se børns sproglige udvikling i forhold til det, at få læst bøger. Inden for pædagogik har vi valgt Pierre Bourdieu, som har et pædagogisk og sociologisk perspektiv. Som pædagoger kan vi være med til at styrke børnenes symbolske kapital via læsning.

Det er en kapital fra Bourdieus kapitalbegreb. Fra DKK perspektiv har vi valgt Cecilie Bogh, som vægter de moderne billedbøger højt, fordi bøgerne er skrevet til børn i børns sprog. Dialogisk læsning er et nyt tiltag, som vi vil se nærmere på.

Er den hensigtsmæssig i forhold til vores målgruppe?

Dernæst vil vi analysere en billedbog for at se, hvordan den kan stimulere børns personlige og sproglige udvikling. Til sidst vil vi se på pædagogens rolle i forhold til den nyere børnelitteratur... Køb adgang for at læse mere

Børnebøger og børns udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.