Den kommunikative undervisning | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 5
  • 1165
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 19-10-2005

Den kommunikative undervisning | Synopsis

Synopsis til dansk som andetsprog om den kommunikative undervisning.

Problemformulering
På baggrund af praktikerfaringer i en U.C klasse (tosprogede elever mellem 12-18 år) vil jeg gerne undersøge følgende problemstilling

• Hvordan kan en kommunikativ undervisning støtte tosprogede elevers sprogudvikling?

Indhold

Emnebegrundelse:
Problemformulering:
Andetsprogstilegnelsen:
• Kognitiv synsvinkel:
• Interaktionel synsvinkel:
• Den sociale synsvinkel:
Kommunikationsstrategier
Reduktionsstrategier:
Risikostrategier:
Ikke-interaktionelle strategier:
Strategier baseret på andetsproget:
Strategier baseret på modersmålet:
Nonverbale strategier:
Interaktionelle strategier:
Den kommunikative undervisning:
Fælles mål for DSA:
Kommunikative færdigheder - Det talte sprog
Konklusion:
Litteratursøgning:

Uddrag

Emnebegrundelse:
Kommunikation er noget der falder naturligt ind i vores dagligdag som mennesker
og er ikke noget vi kan løbe udenom, derfor er det ret vigtigt man kan gøre sig
forståelig når man samtaler med andre. Folkeskolen er et af de vigtigste steder, hvor
kommunikationen er det centrale mellem læreren/eleven og eleven/eleven.
Det falder mig meget naturligt, at fokusere på dialogen i undervisningen da jeg
betragter den som et centralt element i skolens undervisning. Vigtigheden af
dialogen gik rigtig op for mig, da jeg i min 3.års praktik skulle undervise i en U.C
klasse, hvor der ikke var ret meget dialog mellem lærerne og eleverne i selve
undervisningen.
Samtalen er meget vigtig, både for at eleverne kan komme til en dybere forståelse af
undervisningens indhold, men også i forhold til hvordan eleverne tilegner sig viden.
Samtidig er samtalen et vigtigt element for, at eleverne får en øget forståelse af dem
selv og deres omverden. Samtalen er også vigtig i forhold til måden eleverne lærer på
og til at give eleverne både faglige og dannelsesmæssige indsigter. Hvis eleverne skal
forberedes til et demokratisk samfund, må samtalen have en dominerende plads, da
denne er fundamentet for den demokratiske tanke... Køb adgang for at læse mere

Den kommunikative undervisning | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.