Den kolde krig | Studieprodukt og undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Samfundsfag
 • Ingen givet
 • 20
 • 5675
 • PDF
 • 06-08-2004

Den kolde krig | Studieprodukt og undervisningsforløb

Studieprodukt og undervisningsforløb i Samfundsfag om Den kolde krig.

Problemformulering

Hvorledes opstod den kolde krig, dette ønsker vi at forklare vha. neorealistisk IP.

Endvidere ønsker vi, at beskæftige os med, hvilke implakatorer der spillede ind ved Sovjetunionens undergang, hvilke indre forhold der spillede ind, samt hvilken udenrigspolitik der blev ført fra amerikansk side for i denne periode, at tvinge Sovjetunionen i knæ.

Desuden ønsker vi, at se om USA virkelig er den unipolære magt i verden, som de ofte bliver beskrevet som. Samt hvorledes deres magtudøvelse ændredes efter den kolde krig.

Indhold

Problemformulering: 2
Indledning: 2
Kapitel 1: 3
Kapitel 2: 5
En neorealistisk forklaring: 5
Sovjetunionens politik i efterkrigstiden: 5
USA's politik i efterkrigstiden: 6
En liberalistisk forklaring: 6
USA's politik i efterkrigstiden: 6
Kapitel 3: 7
Implikatorer på Sovjetunionens undergang: 7
Indre implikatorer: 7
USA's udenrigspolitiske tiltag for at tvinge Sovjetunionen i knæ: 7
Kapitel 4: 8
USA's særstilling: 8
USA som aktør i verden med forskellige poler: 10
USA som aktør i en unipolær verden: 10
USA som aktør i en multipolær verden: 11
Forskellige Polariteter: 12
Konklusion: 13
Fagdidaktik: 14
Forklaring på undervisningsforløbet vha. Gregorc's læringsformer: 16
Bilag 1: 18
Bilag 2: 19
Bilag 3: 20
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

Det overordnede emne for denne opgave er den kolde krig. Emnet er unægteligt bredt, men vi har valgt, at fokusere på amerikansk udenrigspolitik i dele af denne periode. I kapitel 1 beskæftiger vi os med tiden inden den kolde krig. Kapitel 1 er rent historisk, men vi mener at dette er vigtigt for, at få et overblik over hvad der var en del af de faktorer der var medvirkende til, at den kolde krig opstod, samtidig har vi konstrueret en tidslinie, for at få de vigtigste begivenheder med under den kolde krig. I kapitel 2 gør vi brug af neorealistisk IP for at forklare den kolde krigs opståen. Vi beskæftiger os en del med Sovjetunionens sikkerheds politik i denne periode, selvom vort overordnede emne er amerikansk udenrigspolitik. Dette mener vi dog er nødvendigt, for at kunne beskrive, hvorfor den amerikanske udenrigspolitik formede sig, som den gjorde. Samtidig giver vi en kort liberalistisk analyse af, hvorfor Marshall-planen blev iværksat i efterkrigs årene. Kapitel 3 omhandler hvilke indre implikatorer der spillede ind ved Sovjetunionens undergang. Her har vi gjort brug af bl.a. Hans Branners tabel om hård og blød magt. Samtidig har vi set på hvilke udenrigspolitiske tiltag der blev gjort fra amerikansk side, for at tvinge Sovjetunionen i knæ. I kapitel 4 ser vi på USA's særstilling, samt deres rolle som aktør i en uni- og multipolær verden. Samt deres ændrede magt udøvelse. Her giver vi også en kort forklaring på neo (neo) realisternes poltænkning efter den kolde krig. I denne del af opgaven vil vi også se om Hans Mouritsens teori holder, om lande er mobile eller ej.
Slutteligt vil vi gøre opmærksomme på, at vi i vores emnebeskrivelse, har afgrænset vor periode fra 1985-99, men i forbindelse med udarbejdelse af denne opgave, har vi måtte konstatere, at det ikke var muligt, at blive inden for denne periode.

---

Læseplanen for de 20 undervisningstimer:
Da vi ikke har kunnet finde noget materiale om IP-teori til undervisningen i folkeskolen, har vi besluttet os for, at bruge det materiale, som vi har brugt til vor opgave og omskrive det, så det sproglige niveau er på højde med folkeskolens ældste klasser.

Uge 1:
De første undervisningstimer:
Eleverne har som hjemmelektie læst om den historiske baggrund for den kolde krig. (ca. 20 normalsider), som skal læses og forstås  undervisningstimerne er tænkt som spørgetimer, hvor eventuelle spørgsmål om lektien kan stilles. Ny lektie til de næste timer bliver så vort redigerede materiale om IP-teori (Neorealisme og liberalisme).

Uge 2:
Eleverne bliver hørt i lektien og som en hjælp til at forstå den neorealistiske teori, vil vi gøre... Køb adgang for at læse mere

Den kolde krig | Studieprodukt og undervisningsforløb

[6]
Bedømmelser
 • 06-02-2010
  wess sad sada dasda asdasd sadas sad
 • 09-12-2009
  god .
 • 10-04-2010
  Rigtig god og brugbar
 • 14-12-2004
  fin