Den Grønne generation | Modulprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 2214
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 10-10-2019

Analyse af elevtekst: Den Grønne generation | Modulprøve

Literacy modulprøve.

I den opgave har jeg indledningsvist fået af vide, at jeg skal:
1) foretage en analyse, karakteristik og vurdering af elevteksten – formuleret i sammenhængende prosa. I analysen skal jeg desuden forholde mig til:
a. relevante sproglige forhold i teksten
b. teksten i et genreperspektiv

2) Dernæst skal jeg skrive en kortere reportage om et valgfrit emne, som skal kunne anvendes som model/eksempeltekst for elever i udskolingen (maks. 1 side)

3) Slutteligt skal jeg redegøre for, hvordan sproget i min tekst er eksemplarisk for reportagegenren

Punkt 1 har sit udgangspunkt i elevteksten ”Den Grønne generation”, som er udarbejdet af en elev fra 8. klasse.

Uddrag

1a) Når jeg nu, med særligt fokus på sproglige forhold, analyserer, karakteriserer og vurderer elevteksten, spiller klassetrinet en væsentlig rolle i den overordnede vurdering. Havde eleven fx befundet sig på det 5. klassetrin, havde jeg nu, hvis jeg var klasselærer, siddet og været meget tilfreds med det niveau, eleven her udviser. Men da jeg får af vide, at eleven er at finde på det 8. klassetrin, er jeg mere påpasselig med at anse det som en toppræstation. For selvom eleven har produceret en meget forståelig tekst og gør mange ting rigtigt, så er der også mange eksempler på sproglige udfordringer – særligt når jeg sætter fælles mål i dansk op som et pejlemærke. Dette vil jeg nu uddybe:

Rent ortografisk udviser eleven mange steder gode stavekompetencer, idet vedkommende staver de fleste ord rigtigt og fx undervejs også får stavet sig korrekt frem til vanskeligere ord som fx ”brochure” og ”traditionelle”. Der er dog også flere eksempler på, at eleven ikke kommer korrekt i mål, og flere af dem er lidt interessante. På et tidspunkt skriver eleven fx, at det hele er ”meget spænede” i stedet for meget spændende. Denne stavefejl skaber risiko for, at læseren får en misvisende semantisk forståelse, idet der dermed bliver belæg for at tro, at der menes, at det hele går meget hurtigt (jf. ”spæne”). At eleven her staver til spændende som ”spænede” er også pudsigt af den årsag, at eleven i starten af reportagen skriver ”jeg er spændt”. Her har eleven fat i den rigtige ...

---

2)
En dræbt og 5 i yderst livsfare efter fodboldopgør

Tirsdag aften har kostet en fodboldsfans liv, og det engelske politi beretter om er flere lige nu er i livsfare efter fanurolighe-der i forbindelse med Champions Leauge opgør.
Frustration fra modstandernes fans
Ovenpå en triumf på banen, hvor Liverpool netop, for et øjebliks tid siden, har spillet sig i... Køb adgang for at læse mere

Den Grønne generation | Modulprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.