Den gode borger | DPO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Deltagelsespligtopgave: Den gode borger | DPO

DPE 3 - Skaber den danske folkeskole medborgere eller modborgere?

Problemformulering
Hvilke problemstillinger kan fremkomme med elever fra en muslimsk baggrund i en almen dansk folkeskole, og hvordan kan folkeskolen være med til at gøre dem til gode medborgere?

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er kildehenvisninger, men selve litteraturlisten mangler.

Indhold

Indledning: 3
Teoretisk tilgang og begreber 3
Sekularisme/multikulturalisme 3
Majoritet og minoritet 4
Hans-Georg Gadamer - Hermeneutik 4
Axel Honneth - Anerkendelsteori 4
Case: 5
Analyse 6
Konklusion: 8
Perspektivering: 8

Uddrag

Indledning:
I slutningen af 1960'erne og i starten af 1970'erne begyndte borgere, med ikke vestlige baggrund at flytte til Danmark. For første gang nogensinde eksporterer den danske industri for et større beløb end landbruget, hvilket medførte at den danske industri manglede arbejdskraft. Den lave arbejdsløsheds- og travlhed i både industrien og landbruget, betød at Danmark manglede arbejdskraft. Denne arbejdskraft kom ikke fra nabolandene eller fra vores allierede i EU og FN, men fra lande som har andre værdier, religiøse overbevisninger og ser anderledes ud, end den vestlige dansker. Denne arbejdskraft kaldte danskerne for gæstearbejdere. Gæstearbejderne kom primært fra det tidligere Jugoslavien, Pakistan og Tyrkiet. Danmark blev set som en udvej til at forsørge familien i hjemlandet og som en vej ud af fattigdom. Danmarks plan var at disse gæstearbejdere skulle komme til Danmark, hjælpe med at holde industrien i gang og tage imod de dårlige jobs, som danskerne ikke gad at besidde, og derefter rejse hjem igen. Sådan gik det dog ikke, en stor del af gæstearbejderne fik familiesammenført deres familier til landet, hvilket betød at nu kom gæstearbejdernes koner og børn også til Danmark. Efter at børnene begyndte i en dansk skole, så rejsen til hjemlandet længere og længere ud.

Hvis vi kaster et blik på statistikkerne i dag, vil vi kunne se at der pr. d. 1. januar 2021 er ca. 817.438 indvandrer og efterkommere i Danmark, hvilket udgør 14% af den samlede befolkning i Danmark. Dertil kan vi se at ca. 250.000 af disse indvandrere og efterkommere er muslimer, hvilket betyder at muslimerne udgør ca. 4,5% af den samlede befolkning. 250.000.

I denne opgave vil vi undersøge hvilke problemstillinger, der kan fremkomme, fra elever med muslimsk baggrund. Dertil vil vi undersøge hvordan den danske folkeskole, kan være med til at gøre disse elever til gode medborgere... Køb adgang for at læse mere

Den gode borger | DPO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.