Den Franske Revolution og historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 21
  • 7348
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2020
  • 06-05-2021

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse: Den Franske Revolution og historiebevidsthed

Eksamensopgave i historie om Den franske revolution og at udvikle historiebevidsthed.

Problemformulering
Hvordan kan man gennem undervisning, om Den franske Revolution, være med til at udvikle elevernes historiebevidsthed?

Forfatterens kommentar

Perspektiver til grundloven.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Hvad er historie? 3
Historiefaget i skolen 4
Den Franske Revolution 5
Leveforudsætningerne inden revolutionen 6
Det stænderdelte samfund 6
Revolutionens begyndelse - enevældens afskaffelse 6
Den anden fase af revolutionen - magtkamp og kaos 7
Revolutionen sidste fase 8
Følger af Den Franske Revolution 9
Historiedidaktik 9
Historiebrug 10
Historiebevidsthed 10
Forenklede Fælles Mål 11
Læremidler 12
Læremiddel 1 12
Filmens ærinde 12
Virkemidler 13
Indhold 13
Spillefilm og fagligt materiale 14
Historiebevidsthed i en undervisningssituation - Læremiddel 1 14
Læremiddel 2 og 3 15
Udtryk i læremiddel 2 og 3 15
Indhold i læremiddel 2 og 3 16
Aktiviteter i læremiddel 2 og 3 16
Historiebevidsthed i en undervisningssituation - Læremiddel 2 17
Historiebevidsthed i en undervisningssituation - Læremiddel 3 17
Læremiddel 4 17
Udtryk 17
Indhold 18
Aktiviteter 18
Historiebevidsthed i en undervisningssituation - Læremiddel 4 18
Sammenfatning 19
Bibliografi 20

Uddrag

Læsevejledning
Problemformuleringen leder implicit op til dokumentation af historiedidaktisk og historiefaglig indsigt, da vi mener man uden disse ikke kan arbejde med historiebevidsthed i undervisningen. Derfor indledes opgaven med en præsentation af, hvad historie er, og hvad levet og fortalt historie betyder. Dernæst gennemgår vi historien om historiefaget, hvordan den har ændret sig over tid, hvordan den er brugt, og hvad vi bruger den til i dag. Derefter følger et afsnit om Den Franske Revolution, og efterfølgende kommer vi ind på historiedidaktikken. Vi præsenterer nogle forslag til, hvordan man kan undervise i historie, og hvordan man som lærer kan stille sig selv nogle relevante historiedidaktiske spørgsmål. Der-næst begrebet historiebrug, og hvorfor det er blevet et selvstændigt kompetencemål. Vi præsenterer hi-storiebevidsthed for at afklare begrebet, der er centralt i vores problemformulering. Historiebevidsthed nævnes på dette tidspunkt i opgaven for at skabe en rød tråd til vores fire forskellige læremidler om Den Franske Revolution med inddragelse af historiebevidsthed. Vi belyser de fælles mål, og gennemgår herefter hvilke fire læremidler, som vi kort analyserer i opgaven. Efter hver analyse, vil vi belyse meget korte idéforslag, som understøtter problemformuleringen. Afslutningsvis er der en kort sammenfatning på opgaven.

---

Læremidler
Vi beskæftiger os med to online didaktiserede læremidler, et fysisk didaktiseret læremiddel, som kræver en videre didaktisering og en ikke-didaktiseret film.
Alle fire læremidler vil kort blive analyseret i nedenstående afsnit. Dertilhørende idéforslag, som under-støtter problemstillingen, vil blive belyst kort, hvor yderligere uddybning kan finde sted til den mundt-lige eksamen.

Læremiddel 1
Dette læremiddel er en filmen ”Marie Antoinette” (Cappola, 2006)... Køb adgang for at læse mere

Den Franske Revolution og historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.