Den fortabte søn, livsfilosofi og bibelske fortællinger | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 13
  • 3060
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 03-12-2019

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Den fortabte søn, livsfilosofi og bibelske fortællinger | Undervisningsplan

Studieprodukt i Religion.

Indledning
I denne opgave har vi lavet en begrundet undervisningsplan indenfor området filosofi beregnet på 5. klassetrin, fordelt på 3 lektioner i faget kristendom. Det overordnede emne for undervisningen er, at eleverne skal stifte bekendtskab med begrebet livsfilosofi og arbejde med følgende spørgsmål ”Hvad er et menneske?” I forløbet skal eleverne blive opmærksomme på kompleksiteten af dette spørgsmål (eg. hvad vil det sige at være et menneske, og hvordan adskiller mennesket sig fra dyr etc), og de skal undersøge, hvordan Bibelen forholder sig til nogle af de udfordringer, vi som mennesker møder, ud fra lignelsen ”Den fortabte søn”. I forløbet arbejdes der ud fra følgende overordnede arbejdsspørgs-mål fordelt over de to første lektioner samt en evaluering i den 3. og sidste lektion:

1. Hvad er et menneske?
2. Hvad adskiller adfærdsmæssigt mennesker fra dyr?
3. Hvad vil det sige at kunne tilgive?
4. Hvad står der om tilgivelse i Bibelens lignelse om den fortabte søn?
5. Hvordan synes du, lignelsen skal ende?
6. Har du prøvet at tilgive?

Herefter vil vi begrunde vores undervisningsforløb i forhold til elevernes alsidige udvikling, læring og dannelse i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf.

Indhold

Indledning 2
Udvalgte fælles mål for kristendom efter 6. klasse 2
Begrundelse for undervisningsforløb 3
Analyse og Fortolkning af undervisningsaktiviteter udført på Skelgårdsskolen 4
Aktivitet 1. Varighed 20 min. 4
Fortolkning af aktivitet: 4
Aktivitet 2.Varighed 25 min. 5
Fortolkning af aktivitet 2: 5
Svagheder ved undervisningen: 6
Ideel evaluering af elevernes læring 6
Undervisningens indhold og fagdidaktiske refleksioner 6
Opsamling 8
Litteraturliste 9
Forsidebillede 9
Bilag 1 – undervisningsplan 10
Bilag 2 – Undervisningsmaterialer 12

Uddrag

Begrundelse for undervisningsforløb
Ifølge UVM's kompetencemål for faget Kristendomskundskab står følgende “Livsfilosofi og etik om-fatter arbejdet med grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper såsom pligtetik og kon-sekvensetik. Kompetencemålet sigter på, at eleverne sættes i stand til at udtrykke sig om og forholde sig til forskellige livsopfattelser, religiøse såvel som ikke-religiøse, forskellige menneskesyn og for-skellige etiske teorier. Elevernes grundlag for personlig og kritisk stillingtagen kan udvikles gennem fx filosoferende samtaler” (Undervisningsministeriet 2019).

Ovenstående mål ses tydeligt i vores forløb, da eleverne arbejder forskelligt med begreber omkring, hvad det vil sige at være menneske, og om nogle af de etiske dilemmaer og udfordringer vi som mennesker dealer med i forholdet til eg. tilgivelse, sammenlignet og analyseret ud fra en bibelsk fortolkning.

---

Analyse og Fortolkning af undervisningsaktiviteter udført på X skole
Aktivitet 1. Varighed 20 min.
Introduktion til emnet, og lignelsen ”Den fortabte søn”
Under de to aktiviteter underviste vi eleverne ud fra et Power Point.

Da vi ikke kendte til elevernes forforståelse, valgte vi at vise et billede på lignelsen til at starte med (se forsidebillede). Her spurgte vi aktivt ind til elevernes første indskydelse af billedet samtidig med at vi fik sat ord på, hvad en lignelse er.
”Det er Jesus”, ”Det er en fattig mand”, var bl.a. nogle af de bud, eleverne kom med. Vi valgte bevidst ikke at be- eller afkræfte elevernes udsagn, men spurgte nysgerrigt ind til, hvorfor de sagde, som de gjorde.

I første aktivitet lagde vi vægt på, at eleverne fik et godt kendskab til lignelsen, og vi fremviste derfor... Køb adgang for at læse mere

Den fortabte søn, livsfilosofi og bibelske fortællinger | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.