Den farlige puddel | Analyse | Stopprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1884
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2018
  • 17-10-2019

Modulprøve, Analyse af elevtekst: Den farlige puddel | Analyse | Stopprøve

Stopprøve i emnet literacy, med en analyse af en elevtekst skrevet af en dreng i 5. klasse. Elevteksten hedder "Den farlige puddel".

Forfatterens kommentar

Man bør gå mere i dybden med sætningsskemaet

Uddrag

Elevteksten ”Den farlige puddel” er en tekst skrevet af en dreng, der går i 5. Klasse. Drengens klasse har tidligere arbejdet med emnet gys og har i løbet af processen arbejdet med ord, der tilknyttes genreren gys. Herudover har de arbejdet med, hvordan man behersker at opbygge spænding i sådan en tekst. Slutvis fik drengens klasse til opgave at skrive en gysernovelle. I løbet af min analyse og vurdering af drengens gysernovelle, vil jeg til først gå i dybden med tekstens makrostruktur, herefter jeg vil gennemgå tekstens mikrostruktur. Undervejs i min analyse og vurdering, vil jeg anvende vendinger fra min tidligere opgave ”analyse og vurdering af elevteksten: ”Drengen der ville blive sanger”.

Efter en grundig gennemlæsning af elevteksten: ”Den farlige puddel”, ses det, at eleven har en rimelig stor forståelse for den valgte genre. Dette ses bl.a. når der fokuseres på tekstens semantiske skemaer. Eleven anvender vendinger som: ”Lige pludselig er der”, ”grøn skygge”, ”varulv”, ”menneskekød”, ”finder små børn”, ”modgift” og ”gift” som alle er vendinger, der kan kendetegne gysergenreren. På trods af det fornuftige ordvalg i forhold til genreren, anvender eleven dog også vendinger fra eventyrgenren. Dette er ord og vendinger som fx: ”Der var en... Køb adgang for at læse mere

Den farlige puddel | Analyse | Stopprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.