Demokratiske medborgere | KLM | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Demokratiske medborgere | KLM | Synopsis

Det er en synopsis til KLM eksamen.

Problemformulering
Hvorfor/Hvordan skal skolen danne eleverne til demokratiske medborgere?

Indhold

Indledning:
Problemformulering
Hvad er demokrati (Koch)(Ross)
Alf Ross og Hal Koch
Den demokratiske valgdeltagelse i Danmark
Tolerance og tolerancens grænser (Karl Popper):
Medborger og Modborger (Ahmed Akkari)
Hvorfor og hvordan skal man danne eleverne demokratiske i folkeskolen
Konklusion
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning

Demokrati er den styreform som vi her i Danmark er vokset op med, for at være demokratiske er noget der ligger dybt under huden hos mange medborgere. Det er en livsform, der ikke altid har eksisteret, og heller ikke findes over alt i verden. Mennesker fra forskellige steder som flytter til Danmark, kommer fra lande som ikke har demokrati, og disse folk er ikke nødvendigvis bevidste om hvad demokrati er, eller hvorfor det er vigtigt at deltage aktivt i det dansk demokrati. Nogle af de indflyttere kan være uenige med demokratiets spilleregler, og denne uenighed kan oftest skyldes en mangel på viden. Jeg vil i denne opgave se nærmere på hvad demokrati i Danmark dækker over og hvilke problemer det kan give når borger i samfundet ikke aktivt deltager i demokratiet eller bryder demokratiets regler. Derefter vil jeg analysere og vurdere vigtigheden i at danne eleverne demokratisk i folkeskolen.

---

Den demokratiske valgdeltagelse i Danmark

Selvom vi i dag har et forholdsvis velfungerende demokrati i Danmark, er der dog borgere i det danske samfund som modsætter sig demokratiet, og bevidst undlader at være en del af de demokratiske beslutninger. I den hidtil største undersøgelse af valgdeltagelse ved folketingsvalg fra år 2016 blev det konkluderet, at det halter med den demokratiske integration i Danmark. Ikke kun med ikkevestlige indvandrer men også efterkommere der ellers er født og opvokset i Danmark. Ved folketingsvalget i år 2015 var stemmeprocenten 65 procent blandt ikkevestlige indvandrere og bare 53 procent for efterkommere. Det at valgdeltagelse blandt efterkommere ikke er højere end indvandrerne er overraskende, på trods af at de er født og opvokset i Danmark, og har gået på danske skoler... Køb adgang for at læse mere

Demokratiske medborgere | KLM | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.