Praktikforløb om Demokratisk Dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 22
  • 6354
  • PDF
  • Århus Dag- og Aftenseminarium
  • 2012
  • 19-03-2013

Undervisningsforløb, Praktikopgave: Praktikforløb om Demokratisk Dannelse

Praktikforløb om Demokratisk dannelse i den danske folkeskole.

Opgaven handler om Demokratisk dannelse i den danske folkeskole, og herunder elevmedbestemmelse. Hvilke opgaver stiller formålsparagraffen læreren og hvordan kan man leve op til den? Dannelse og uddannelse, samt demokratibegrebet samt hvilken relevans samfundsfag har.

2. Problemformulering
Hvordan kan læreren tilrettelægge sin undervisning, således at eleverne forberedes til vores demokratiske samfund i henhold til formålsparagraffens bestemmelser? Er det nok at give medbestemmelse eller skal der mere til?

Forfatterens kommentar

Perspektivet omkring demokratisk dannelse i et multikulturelt samfund kunne tilføjes.

Indhold

1. INDLEDNING 2
2. PROBLEMFORMULERING 2
3. METODE 3
4. DANNELSESSYN 4
4.1 DEMOKRATISK DANNELSE 5
5. LÆRINGSSYN 6
6. INDUKTIV OG DEDUKTIV UNDERVISNING 7
7. UNDERVISNINGSFORLØB 7
7.1 RELATIONSMODELLEN 7
7.2 BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB 8
7.2.1 Læringsforudsætninger 8
7.2.2 Rammefaktorer 9
7.2.3 Mål 10
7.2.4 Indhold 10
7.2.5 Læreprocessen 12
7.2.6 Vurdering 13
7.3 EVALUERING AF UNDERVISNINGSFORLØB 14
8. SAMFUNDSFAGETS RELEVANS 14
9. MEDBESTEMMELSE I SKOLEN 16
10. ARBEJDSFORMERNES BETYDNING 18
10. SAMMENFATNING 18
11. PERSPEKTIVERING 19
11.1 VIDEREUDVIKLING AF UNDERVISNINGSFORLØB 19
12. LITTERATURLISTE 20

Uddrag

1. Indledning
Igennem tiden har formålsparagraffen ændret sig, og i 1975 blev medbestemmelse, demokrati og arbejdsformer skrevet ind. Denne betydelige ændring og samfundets krav om deltagelse og medansvar hos borgerne har ændret skolens virke. Lærerens overvejelser i forbindelse med undervisning handler i dag både om indhold, arbejdsformer, deltagelse, demokrati, medbestemmelse og -ansvar. Formålsparagraffen antyder at læreren ikke blot skal uddanne, men også danne eleverne. Eleverne skal dannes til selvstændige individer, og forberedes på et demokratisk samfund og dets spilleregler. Skolen skal derfor være præget af demokrati, åndsfrihed og medansvar. Skolen har i den forbindelse et medansvar, da fremtidens demokrati bl.a. bygger på nutidens unge.

Jeg finder denne relativt fornyede lærerolle og skolens demokratiske dannelsesopgave interessant. Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i et forløb omhandlende demokrati og menneskerettigheder, som vi planlagde, gennemførte og evaluerede i min praktikgruppe, i en 8. klasse, på Kragelundskolen i Aarhus... Køb adgang for at læse mere

Praktikforløb om Demokratisk Dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.