Demokratisk dannelse i konkurrencestaten | Synopsis i AD/KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Demokratisk dannelse i konkurrencestaten | Synopsis i AD/KLM

Synopsis, der leder op til videre diskussion. Skrevet i forbindelse med AD/KLM-eksamen.

Problemformulering
Vi ønsker at belyse hvordan skolen, som samfundsmæssig institution, kan forberede elever til medborgerskab i Hal Kochs forstand, inden for rammerne af hhv. velfærdsstaten og konkurrencestaten.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Teori 3
Begrebsafklaring 3
Demokrati som livsform 3
Idehistorisk perspektiv 4
Nationalstaten 5
Velfærdsstaten 5
Konkurrencestaten 5
Analyse og diskussion 6
Sammenfatning 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
I velfærdsstaten var demokratisk dannelse centralt i folkeskolen og medborgerskab var en stærk værdi, som skolen havde til opgave at ruste eleverne til. Det kan beskrives, at skolens vigtigste opgave og hovedformålet med skolen var at skabe hele, harmoniske og lykkelige mennesker - individer der ikke blot var personligt orienterede, men samtidig deltog i samfundet som aktive medborgere og forstod fællesskabets vilje.
Aktuelt befinder vi os i en konkurrencestat, der hovedsageligt er færdighedsbaseret. Denne færdighedsbasering skabes ved skarp målstyring, effektivitet, evidens og omstillingsparathed. Bevægelsen fra velfærd- til konkurrencestat, begrundedes ved en PISA-undersøgelse (Mejding & Programme for International Student Assessment, 2004, s.141-143), der fastslog, at de danske skoleelver var væsentligt dårligere til at læse, end deres jævnaldrende i andre lande.
Bevægelsen har videre haft væsentlig betydning for opfattelsen af skolens formål og rolle. Én opfattelse af konkurrencestatens påvirkning af folkeskolen er, at der i takt med en stadig større forventning om målstyring, opstår det problem og den konsekvens, at elevernes demokratiske dannelse til aktive medborgere og hele mennesker tabes på gulvet.

Læsevejledning
Opgaven er struktureret som følger:
Opgaven starter med en redegørelse for anvendt teori af Hal Koch og Ove Kaj Pedersen. Videre gives en kort idehistorisk redegørelse af folkeskolens rolle i samfundet. Efterfølgende præsenteres en analyse og diskussion, hvori opgavens problemstilling vil blive belyst gennem analyse af folkeskolens formålsparagraffer af hhv. årene 1975 og 2006/2014. Her diskuteres også formålsparagraffernes forhold til deres idehistoriske kontekst. Slutteligt følger en kort sammenfatning af opgavens hovedpointer... Køb adgang for at læse mere

Demokratisk dannelse i konkurrencestaten | Synopsis i AD/KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.