Demokratisk dannelse i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Demokratisk dannelse i folkeskolen

Eksamensopgave i faget KLM om demokratisk dannelse i folkeskolen.

Problemformulering
Hvordan kan folkeskolen være med til at danne eleverne med henblik på at blive demokratiske medborgere?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 3
Demokratiets betydning for folkeskolen 3
Demokratisk dannelse 4
Medborgerskab 6
Diskussion 6
Konklusion/perspektivering 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Metodeafsnit
I starten af opgaven vil jeg komme ind på demokratiets betydning for den danske folkeskole. For at belyse dette vil jeg tage udgangspunkt i Hal Koch og Alf Ross. Efterfølgende vil jeg komme omkring begrebet demokratisk dannelse, hvor jeg vil inddrage én af de mest betydningsfulde dannelsestænkere, Wolfgang Klafki samt begrebet handlekompetence. Herefter vil jeg kigge på begrebet medborgerskab. I diskussionsafsnittet vil jeg diskutere om, alle elever er ligestillet i forhold til den demokratiske dannelsesopgave. Her vil jeg inddrage en undersøgelse foretaget af Maja Damkier og hendes kollegaer fra Odense Seminarium. Opgaven afsluttes med en konklusion, som samler op på opgavens vigtigste pointer samt en perspektivering.

Demokratiets betydning for folkeskolen
Selve ordet ”Demokrati” er græsk og betyder folkestyre. Ved det forstås der, at folket styrer gennem folkevalgte repræsentanter, og dermed har den politiske magt (Den Danske Ordbog).
I Danmark har der været tradition for at skelne mellem to demokratiske idealer, demokrati som livsform og demokrati som metode (Togeby et al., 2003). Disse to opfattelser var efter 2. verdenskrig meget omdiskuteret mellem Hal Koch og Alf Ross, hvor de begge udgav bøgerne
”Hvad er demokrati (Hal Koch)” og ”Hvorfor demokrati (Alf Ross)”, som var en del af opgøret med fascismen/racismen og dets totalitære samfund (Brondbjerg, 2013)... Køb adgang for at læse mere

Demokratisk dannelse i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.