Demokrati i skolen | Hal Koch og Alf Ross

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Demokrati i skolen | Hal Koch og Alf Ross

Studieprodukt i KLM om demokrati i skolen med udgangspunkt i Alf Ross og Hal Koch.

Opgaven omhandler de kompetencer som vi lærer eleverne undervejs i folkeskolen som åndsfriheden, ligeværd og demokratiet i skolen såvel som samfundet.
Man sætter altså fokus på, at eleverne skal dannes i et demokratisk samfund i skolen, så på den måde bliver uddannelse og dannelse koblet sammen.

Min problemformulering vil derfor tage udgangspunkt i det, og hvordan man bedst muligt får det implementeret i skolen:

- Hvordan får vi som lærere bedst muligt eleverne til at deltage i demokratiet i Folkeskolen?

Underviserens kommentar

Den var godkendt, men at jeg godt kunne gå lidt mere i dybden.

Forfatterens kommentar

Bruge lidt mindre teori og sørg for diskussionen er det som fylder mest

Indhold

Indledning
Hal Koch
Alf Ross
Hvordan får vi implementeret demokrati i folkeskolen?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Jeg vil i opgaven have fokus på, hvordan man i skolen skal optage rollen som dannelsesinstitution, når det kommer til demokrati. Hvordan får man den enkelte elev til implementeret i demokratiet, og hvordan kommer vi til, at gøre det i praksis på skolen.

I opgaven vil jeg tage udgangspunkt i teoretikerne Alf Ross og Hal Kochs teorier på området. Jeg vil stille dem overfor hinanden, så vi kommer til at forstå de forskellige syn på demokrati. Jeg vil også diskutere hvilke af de to teorier som er bedst, at anvende i Folkeskolen.

---

Hvordan får vi implementeret demokrati i folkeskolen?
Som lærer må vi nøje overveje, hvordan vi vil overholde skolens formålsparagraf. Vi skal sørge for, at eleverne forstår hvad det vil sige, at leve i et demokrati. Det kan bl.a. opnås ved, at vi øger medbestemmelsen i klasserne. Det vil være oplagt, at man i klassens time, prøver nogle forskellige demokratiske spilleregler af. Her kan eleverne åbent diskutere, hvad de føler er godt og skidt på... Køb adgang for at læse mere

Demokrati i skolen | Hal Koch og Alf Ross

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.