Demokrati og demokratiopfattelser i 8. og 9. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 1696
  • PDF
  • 2018
  • 13-12-2018

Studieprodukt: Demokrati og demokratiopfattelser i 8. og 9. klasse

Studieprodukt til modul 1 i Samfundsfag. Modulet omhandler demokrati, demokratiopfattelser og magt.

Problemformulering
Hvordan kan man undervise i demokrati og demokratiopfattelser i 8. og 9. klasse, samt synligøre muligheder for indflydelse på demokratiet for eleverne?

Underviserens kommentar

Underviseren godkendte studieproduktet.
Han var ikke særlig stor fan af Alf Ross og Hal Koch og ville have foretrukket Habermas, men da det ellers var et godt studieprodukt blev det godkendt.

Indhold

Redegørelse over demokrati og Hal Koch og Alf Ross´ demokrati former
Analyse og diskussion
Fagdidaktisk redegørelse af undervisningens indhold
Analyse af undervisningens formål
Diskussion af undervisningens relevans for eleverne
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Der vil i denne opgave arbejdes med demokrati, demokratiopfattelser og magt med udgangspunkt i indførelsen af borgerforslaget og denne måde at opnå medindflydelse.
Det problematiseres i artiklen ”Pernille Vermund, Dennis Kristensen og Manu Sareen har gjort det; Kendte politiske stemmer står bag populære borgerforslag” at det ofte er politikere eller andre aktører i det politiske, som stiller forslag og får indsamlet de 50.000 underskrifter. På den måde kan borgerforslaget være de stærkes vej ind i folketingssalen (Holm, 2018, s. 4). Det er derfor interessant at beskæftige sig med, hvordan man som almindelig dansker kan påvirke demokratiet, og hvad sådan et initiativ kan betyde for demokratiet.
Rent fagligt kan det være interessant med en problemstilling som;

Hvordan skal et tiltag som borgerforslaget forstås i det danske demokrati?

I undervisningen er emnet relevant som en del, af et undervisningsforløb om demokrati og demokratiopfattelser.

Redegørelse over demokrati og Hal Koch og Alf Ross´ demokrati former

Demokrati defineres i denne opgave ud fra definitionen i Rasmussen og Sørensens tekst som værende: at folket vælger repræsentanter til at tage beslutninger på deres vegne og at folket kan udskifte repræsentanterne med jævne mellemrum (Rasmussen & Sørensen, 2012: 20).
Det skal til dette dog indvendes, at demokratiet kan defineres på flere forskellige måder, som de 6 definitioner der præsenteres i Hansens tekst (Hansen, 2010). Denne opgave, har dog ikke længde til at kunne komme ind på dem alle, hvorfor ovenstående definition er valgt.

Både Alf Ross og Hal Koch publicerede deres tekster vedrørende demokrati umiddelbar efter 2. verdenskrig. Alf Ross med bogen Hvorfor demokrati fra 1946 og Hal Koch med Hvad er demokrati i 1945.
For Hal Koch er demokratiet ikke muligt at sætte på formel, det er i højere grad et sindelag og en måde at leve på (Hansen, 2010:22). Samtidig er ordet og diskussionen vigtig for Hal Koch. Samfundet er udemokratisk, når diskussionen ikke kan føre til nye holdninger og forståelse for... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og demokratiopfattelser i 8. og 9. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.