Demokrati og medborgerskab synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Godkendt
  • 5
  • 1998
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2012
  • 06-06-2013

Demokrati og medborgerskab synopsis

Dette er en synopsis, som jeg brugte til min eksamen i KLM på første årgang på lærerseminariet.

Den omhandler demokrati i folkeskolen og kommer bl.a. ind på medborger, modborger og statsborger.

Derudover beskæftiger den sig med forskellige demokratiske dannelsessyn, med særligt fokus på den Grundtvigske arv.
Formålsparagrafferne gennemgås med diskussion af deres dannelsessyn.

Problemformulering
Hvordan kan skolen danne demokratiske medborgere?

Underviserens kommentar

Min lærers kommentar var: At den var meget bred og var rigtig god som ballast for min mundtlige eksamen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode og læsevejledning
Begrebs afklaring
Demokrati og dets indførelse i Danmark
Folkeskolen som dannelses institution
Folkeskolens formålsparagraffer
Demokrati i folkeskolen
Konklusion
Litteraturliste:

Demokrati og medborgerskab synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.