Demokrati og ligeværd i klassen | Eksamensopgave i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Demokrati og ligeværd i klassen | Eksamensopgave i KLM

Eksamensopgave i KLM om demokrati og ligeværd i klasserummet.

Problemformulering
Hvorfor er det vigtigt, at skolen er præget af demokrati og ligeværd og hvordan kan vi som lærere praktisere dette i klasserummet?

Forfatterens kommentar

Fik 12 til eksamen

Indhold

Indledning 2
Et historisk perspektiv 2
Demokratibegrebet 2
Et kritisk perspektiv 3
Demokrati og ligeværd i folkeskolen 3
Lærerrollen 4
Medborgerskab 4
Den sokratiske samtale 4
Anerkendelse 5
Menneskerettigheder 5
Medborgerskab som fag 6
Opsurmering 6
Referenceliste 7

Uddrag

Indledning
Det fremgår af folkeskolens formålsparagraf, at der i 1975 skete et skifte. Det var nu ikke længere skolens opgave at opdrage eleverne i den evangelisk-lutherske tro. Skolen skulle først og fremmest danne eleverne til mennesker – en idé, som lægger vægt på ligeværdighed i et demokratisk samfund. Ordet demokrati betyder direkte oversat fra græsk folkestyre. Et politisk system, hvor magten hviler hos flertallet af befolkningen. Dette indebærer, at børn og unge i dag skal lære om deres rettigheder og pligter, men også dannes til at føle ansvar og tilhørsforhold, samt få kompetencer og mod på aktivt at tage del i udviklingen af demokratiet... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og ligeværd i klassen | Eksamensopgave i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.