Demokrati i folkeskolen | KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Demokrati i folkeskolen | KLM

Studieprodukt i KLM om demokrati i folkeskolen.

Problemformulering

Hvilken rolle spiller demokratiet i folkeskolen og på hvilken måde kan eleverne forberedes til at agere i et demokratisk samfund?

Underviserens kommentar

I skriver dejligt klart og tydeligt! Tak. Det er en fornøjelse at læse.
I kunne evt. arbejde videre med læse i de to små bøger af henholdsvis Ross - Koch mhp. at udtænke to forskellige idealtypiske ”demokrati-pædagogikker”: En ”Ross-pædagogik”, hvor demokratiforberedelse handler om at få VIDEN om styresystemet – og en ”Koch-pædagogik”, hvor det handler om at ERFARE. (Korsgaards synspunkt er vel, at skolen trænger til noget mere ”Ross” og lidt mindre ”Koch”)
I kunne også inddrage de 3 medborgerskabsbegreber (liberalt, republikansk og kommunitaristisk) og overveje, hvordan skolens demokratiforberedelse ser ud set fra hver optik!

Indhold

Problemformulering
Metodeafsnit
Demokratibegrebet
Demokrati i folkeskolen
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
Vi vil først og fremmest redegøre for demokratibegrebet. Her inddrager vi Hal Koch og Alf Ross. Vi vil dernæst belyse demokratiets rolle i folkeskolen ved at inddrage formålsparagraffen fra 2006. Til slut vil vi diskutere hvordan eleverne kan forbedres ” til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Her inddrager vi bl.a. interview med Ove Korsgaard.

Demokratibegrebet
Ordet demokrati stammer oprindeligt fra græsk og betyder folkestyre, idet demos betyder folk og kratos betyder magt/styre.3 I forhold til Hal Koch4 og Alf Ross5 skelnes der mellem demokrati som livsform og demokrati som styreform. Først og fremmest slår Hal Koch fast at der ikke kan drages en egentlig definition af demokrati: ”Demokrati lader sig ikke indeslutte i en formel.”6 Ifølge Hal Koch skal demokrati dog ses som en livsform og ikke et system. Samtale og dialog er essensen af demokratiet og uden folkets vilje til demokrati eksisterer det ikke: ” Men selv om det lykkes at gennemføre både en politisk og økonomisk demokratisering af samfundet, er man kun nået meget... Køb adgang for at læse mere

Demokrati i folkeskolen | KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.