De utilpassede unge | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 7. semester
 • Bachelorprojekt for pædagog
 • Ingen givet
 • 38
 • 11818
 • PDF
 • 27-07-2004

De utilpassede unge | Bachelor

Bachelorprojekt april 2004.

Problemformulering

Hvordan kan jeg som pædagog støtte – vejlede de utilpassede unge til i højere grad, at blive integreret i samfundet?

Indhold

Indledning. Side. 3
Problemformulering. Side. 3
Metode. Side. 4 - 5
Emneafgræsning Side 5
De utilpassede unge. Side. 5 - 6 – 7 – 8
Del - Analyse Side 8
Selvværd og selvtillid. Side. 8 - 9 – 10
Del- Analyse Side 10 – 11
Identitetsudviklingen Side 11 – 12 – 13 – 14 - 15
Del Analyse Side 15 - 16
Samfundsudviklingen Side 16 – 17 – 18 – 19
Del - Analyse Side 19 -20
Den sociale arv. Side. 20 – 21
Del - Analyse Side 21
Samfundets indsats. Side. 21 - 22 – 23 – 24 – 25- 26
Del - Analyse Side 26
Produktionshøjskolen. Side. 26 -27 – 28 – 29 – 30 - 31
Del - Analyse Side 31 - 32
Konklusion Side 32 – 33 - 34
Litteraturliste Side 35 – 36 - 37

Uddrag

Metode:

Jeg vil for at besvare min problemformulering gribe denne opgave an på følgende måde:

I afsnittet ”De utilpassede unge” vil jeg analysere og forklare, hvilken årsager ligger der til grund for de unge bliver karakteriseret som utilpassede, set i forhold til vores samfund. Disse årsager vil jeg anskueliggøre ved at, tage udgangspunkt i Erik Eriksons udviklingsteorier. Hvad kan svigt i børns opvækst få af betydning for udviklingen af deres identitet?
Jeg har valgt at bruge udrykningsholdets litteratur omkring arbejdet med de utilpassede unge. Udrykningsholdet har igennem 3 år, 2000 til 2003 arbejdet med, at skabe overblik og sætte indsatser i gang, udvikling af langsigtede indsatser, at skabe større forståelse mellem de forskellige aktører, at tage udgangspunkt i de unge og deres miljøer. Derigennem har de stor erfaring med, hvad der virker i arbejdet med de utilpassede unge. Endvidere har jeg benyttet mig af evalueringerne fra projektet ” De vilde unge” og ” Det nytter” for derigennem, at danne mig et billede af hvordan der kan arbejdes med de unge, for at få de utilpassede unge i højre grad integreret i samfundet.

I afsnittet samfundsudviklingen vil jeg se på, hvilken indflydelse samfundets udvikling har haft på familielivet og barndommen igennem de sidste 40 år. For at finde frem til dette vil jeg se på hvilke opvækstbetingelser børn havde i 1960`erne og frem til i dag. Jeg har taget udgangspunkt i litteratur der beskriver samfundet i 1960`erne og samfundet i dag, hvordan familiens arbejdssituation, børns socialisationsmønster, familiemønster, var i 1960`erne og frem til i dag Hvilken indflydelse har det haft på børns opvækst i dag?

I afsnittet om samfundets indsatser har jeg valgt at tage udgangspunkt i regeringens initiativer omkring de utilpassede unge. Regeringens voldspakke fra 1994 og 1997, den generelle, specifikke, individorienterede indsats, samt de faser arbejdet med de utilpassede unge typisk vil gennemgå. Jeg mener det er vigtigt at kende til dette for at kunne skabe kontakt og fastholde de unge i en positiv udvikling.

Der er mange initiativer fra regeringens side, jeg har valgt at tage udgangspunkt i produktionshøjskoler. Jeg vil i afsnittet produktionshøjskoler komme ind på: Hvad er en produktionshøjskole og hvem henvises dertil? Hvad er formålet med produktionshøjskolerne og hvordan arbejdes der i det daglige?

Jeg har taget udgangspunkt i evalueringen af produktionshøjskoler ” De smalleste skuldre, det tungeste læs” og produktionshøjskolen Klemmenstrupgård Køge. Dette har jeg gjort ved at interviewe de unge, personalet på Klemmenstrupgård og Margit Holmgaard Andersen, ungdomsvejleder Køge kommune... Køb adgang for at læse mere

De utilpassede unge | Bachelor

[11]
Bedømmelser
 • 27-09-2011
  rigtig god opbygget opg....struktur, opstilling helt ok. God inspirationskilde til god opg:-)
 • 26-04-2010
  Super god opgave ! helheden er god og er kommet godt rundt om det meste inden for området ..
 • 20-10-2012
  klklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl
 • 28-04-2008
  ok opgave