De tre store religioner | Undervisningsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 7
  • 1158
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 26-11-2019

Deltagelsespligtopgave: De tre store religioner | Undervisningsplan

DPO med en undervisningplan skrevet i kristendomskundskab/religion i 3 modul.

Problemformulering

Hvordan kan kristendomskundskabsundervisningen gøres alsidig, således alle elever inkluderes?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Undervisningsforløb - De tre store religioner med henblik på ritualer
Lektion 1
Lektion 2+3
Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6+7
Interkulturel undervisning i relation til undervisning emnet Islam og andre religioner
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

“Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre” Sådan står det beskrevet i toppen af fælles formål. Man får et indtryk af at religionsundervisning ikke alene har fokus på selvforståelse, men også en tilegnelse i form af viden som kan skabe en forståelse for vores medmennesker. Derfor tager vores undervisningsplan udgangspunkt i de 3 store religioner i verden, hvor vi har fokus på at eleverne får en indsigt i andres og hinandens livsopfattelse i fællesskabet. Vores fokus vil ydermere være på den fagdidaktiske del af undervisningen da religionen kan være et ømt punkt for nogle grupper end andre. Derfor er det vigtigt at det didaktiske element er velovervejet og gennemtænkt. Undervisningsplanen løber over 7 lektioner i en 8. klasse. I de 7 lektioner er der fokus på ritualer i kristendommen, Islam og jødedommen. Afslutningsvis vil vi lave en evaluering som giver et indblik i om målet er nået.

Undervisningsforløb - De tre store religioner med henblik på ritualer
Uge 4-11 → (7 lektioner)

Lektion 1
Introduktion til forløbet

Indhold/aktiviteter - Lærer

Læringsmål introduceres til eleverne:
• Jeg har kendskab til de tre store religioner og dets vigtigste ritualer.

• Jeg kan forklare grundbetydningen af ritualerne.

• Jeg kan perspektivere religionernes ritualer og stille kritiske spørgsmål... Køb adgang for at læse mere

De tre store religioner | Undervisningsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.