De stille børn | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 8
  • 2141
  • PDF
  • 22-04-2008

De stille børn | Synopsis

En synopsis om stille børn.

Problemformulering

Hvad er årsagerne til at nogle børn er ”stille”?
Hvordan kan man som pædagog blive opmærksom på de stille børn og deres behov?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Afgrænsning 1
Metode 1
Definition af begreberne 2
Kendetegnet af stille børn 2
Årsagerne til stilhed 2
Erik Homburger Erikson 4
Pædagogens rolle 5
Konklusion 6
Perspektivering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning

Vi har valgt at skrive om emnet stille børn. Grunden til at vi valgte dette emne, er fordi man normalt ikke ser disse børn. Man har tendens til at overse dem. De stille børn er til daglig meget usynlige og fylder ikke så meget, som de udadvendte børn. Da de ikke selv søger opmærksomhed hos pædagogerne, får de tit heller ikke noget. Mens de stille børn holder sig for sig selv, bruger de andre børn det meste af pædagogernes energi ved at tiltrække sig deres opmærksomhed. Vi har i gruppen undret os over, hvorfor stille børn bliver overset. Er det fordi vi som voksne ikke har overskud eller det fordi vi ikke har de nødvendige erfaringer og teorier omkring disse børn. Vi mener at pædagogerne til daglig har meget tid sammen med børnene, derfor burde de også have stor indflydelse på disse børns reaktioner.
Det som også har undret os meget i gruppen er, om ”stilhed” skyldes noget med børnenes tidligere udvikling. Måske mangler disse børn troen på sig selv? De udvikler måske en lav selvfølelse og selvtillid?

Afgrænsning
Vi har valgt at fokusere på de stille børn og pædagogernes rolle i forhold til dette. Vi vil se på børn fra 3-6 års alderen. Vi har valgt at holde os indenfor normal-området. Vi har valgt at se på alderen 3-6 år, fordi det er netop på dette tidspunkt børn udvikler deres sociale relationer til omverdenen.

Metode
Vi vil læse relevant litteratur om stille, generte og usynlige børn. Vi vil se på hvem de indadvendte børn er, årsagerne til denne stilhed. Derefter vil vi inddrage psykoanalytiker Erik Homburger Eriksons teori om barnets udvikling. Vi vil beskrive de fire første faser, da vores målgruppe ligger tæt på disse faser... Køb adgang for at læse mere

De stille børn | Synopsis

[1]
Bedømmelser
  • 06-09-2010
    Jeg mangler at der var gået mere i dybden. Ellers rimelig.