Pædagogiske teorier | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 7
  • 1973
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 10-01-2007

Pædagogiske teorier | Synopsis

Synopsis i pædagogik om de pædagogiske teorier – praktiske eller teoretiske?

Hovedspørgsmålet i min undren er følgende: Er en generel uddannelsesteori et umuligt men nødvendigt projekt?

For at besvare dette vil jeg belyse de pædagogiske grundtanker som J-J. Rousseau, I. Kant, F. Schleiermacher samt J.F. Herbart etablerede. Endvidere vil jeg se på, hvordan disse teorier fungerer indenfor det kulturelle, disciplinære samt praktiske aspekt i dag. Er teorierne praktisk eller teoretisk anvendelige?

Indhold

Indledning
De pædagogiske grundtanker
Jean Jacques Rousseau
Immanuel Kant
Friedrich Schleiermacher
Johan Friedrich Herbart
Teoriernes funktion i dag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Emnet i dette oplæg er pædagogik mellem teori og praksis. Formålet er at finde klarhed over pædagogikkens
funktion indenfor både det politiske, skolemæssige samt lærerfaglighedens aspekt. Som kommende lærer undrer det mig, at der ikke indenfor professionen forefindes en generel pædagogisk retningslinie. Har grundlæggerne af de pædagogiske teorier arbejdet forgæves eller er det det moderne samfund som er retningsløst? Hvor langt er vi kommet indenfor dette felt siden Rousseau udgav ”Emile eller om Opdragelsen”?... Køb adgang for at læse mere

Pædagogiske teorier | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.