De kommer igen – en novelle | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1901
  • PDF
  • Andet
  • 2017
  • 29-11-2018

Modulprøve: De kommer igen – en novelle | Analyse

Modulprøve i dansk.

Literacy eksamen på læreruddannelsen 2018 sommer.

En analyse af en elevtekst med titlen "De kommer igen – en novelle”.
Elevtekst fra 4. klasseselev.

Indhold

Indledning: 2
Det semantiske niveau 2
Kontekst og genre 2
Komposition og sammenhæng 2
Fortælleteknik 3
Det syntaktiske niveau 3
Afgrænsning af perioderne 3
Tekstbånd i elevteksten 4
Sætningsskema 4
Det leksikalske niveau 4
Ordforråd og ordklasser 4
Stavefejlstyper 5
Vurdering af elevens beherskelse af og udfordringer i det danske sprog 6
Bibliografi 7

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave analysere tekst 1 som er en novelle skrevet af en elev i 6. klasse med overskriften ”De kommer igen – en novelle”. I det følgende vil jeg analysere teksten på tekst-­‐, sætnings-­‐ og ordniveau. Jeg vil vurdere elevens beherskelse af, og udfordringer i forhold til det danske skriftsprog. På baggrund af analysen vil jeg formulere mine overvejelser over form, og indhold i en eventuel respons som kunne gives til eleven. Her vil jeg desuden inddrage relevante mål fra Fælles Mål i dansk.
Det semantiske niveau

Kontekst og genre
”De kommer igen – en novelle” er en elevtekst skrevet af en pige i 6. klasse. Teksten er et afsluttende produkt i et forløb om noveller. Man ser tydeligt elevens skrivelyst og skriveglæde allerede i novellens første afsnit som indledes med direkte tale; ”Shit, jeg må ikke komme for sent igen” (s.1 linje 1). Eleven viser her at hun kan fange modtagerens opmærksomhed med bare en enkelt sætning. Eleven påpeger i sin overskrift at tekst 1 er en novelle, og hun viser korrekt at kende til genretræk for novellen i sin opbygning af teksten. ”I noveller følger man en enkelt begivenhed, og novellen slutter når konflikten enten er løst, eller det viser sig at ingen løsning er mulig” (Lútzen, 2003, s. 35). At eleven kender novellen som genre det stemmer overens med at teksten er en afslutning på et forløb som klassen har haft om noveller. En novelle er en fiktionstekst, men uden stærke genrenormer. Det kan for nogen elever gøre novellen svær at skrive fordi man som forfatter ikke har noget at støtte sig til (Jørgensen & Pedersen, 2005, s. 79).

Komposition og sammenhæng
”I en hver tekst kan man undersøge to former for sammenhæng, en indre indholdsmæssig, som vi kalder kohærens, og en ydre sproglig, som vi kalder kohæsion” (Jørgensen & Pedersen, 2005, s. 120). Kohærensen som er en del af makrostrukturen, og som gør teksten sammenhængende bliver i tekst 1 udvist korrekt sammenlignet med at eleven går i 6. klasse. Hun har forståelse for den narrative tredeling som består i: orientering > konflikt > løsning (Jørgensen & Pedersen, 2005, s... Køb adgang for at læse mere

De kommer igen – en novelle | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.