Undervisningsforløb om sprog til 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 3983
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 19-02-2013

Studieprodukt, Analyse af elevtekst: Undervisningsforløb om sprog til 6. klasse

Studieprodukt på 1. årgang i dansk. Omhandler undervisningsforløb til en 6. klasse.

Opgaven indeholder en beskrivelse af:

- Skriv hvilke sprogpædagogiske overvejelser I har gjort jer om undervisning i sprog på mellemtrinnet som udgangspunkt for jeres undervisningsforløb

- Design et undervisningsforløb med fokus på hvordan sproget realiserer betydning i tekster

- Lav en analyse og evaluering af elevteksten ”Flaskeposten” ud fra funktionelle kriterier

Indhold

Opgave 1 - Design et undervisningsforløb med fokus på hvordan sproget realiserer betydning i tekster 3
SMTTE-modellen 3
Sammenhæng: Baggrund og forudsætninger 3
Mål: Hvad vil vi gerne opnå? 4
Tegn: Sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne 'se', at vi er på vej mod målet? 4
Tiltag: Handlinger 4
Evaluering: Registrering/vurdering 5
Undervisning- og læringskredsløbet 5
Fase 1 Opbygning af viden: pædagogisk engagement 5
Fase 2 Modellering og dekonstruktion 6
Fase 3 Fælles tekstkonstruktion 6
Fase 4 Selvstændig konstruktion 6
Opgave 2 - Skriv hvilke sprogpædagogiske overvejelser I har gjort jer om undervisning i sprog på mellemtrinnet som udgangspunkt for jeres undervisningsforløb 7
Trinmål for 6. klasse 7
Opgave 3 - Lav en analyse og evaluering af elevteksten ”Flaskeposten” ud fra funktionelle kriterier 9
Litteraturliste 12

Uddrag

I vores praktikperiode skal vi undervise 6.A på X i Hørning i faget dansk. Vi har derfor taget ud-gangspunkt i netop denne klasse i processen omkring at designe et undervisningsforløb med sproget i cen-trum. Emnet for de fire uger i praktikken bliver lyrik eller nærmere betegnet digte. Vi tager udgangspunkt i bogen ”Dansk kanon i folkeskolen” første bind – mellemtrinnet. Denne bog behandler nogle af de største danske digtere og forfattere gennem tiden, og giver mulighed for fordybelse i mange betydningsfulde vær-ker. Bogen er inddelt i ni afsnit, hvoraf to af disse beskæftiger sig med netop digte. Første afsnit omhandler rytmen i digte og forestillinger og billeder, der dannes herudfra. Det andet afsnit sætter nationalitet og fædreland i højsædet, idet emnet er digte om Danmark. Vi vil så vidt muligt forsøge at fordele tiden nogen-lunde ligeligt over de to forløb, og dermed have omkring to uger til hver del.
Under det første forløb vil vi arbejde med henholdsvis Halfdan Rasmussens ”Snemand Frost og frøken Tø” ...

---

Teksten ”Flaskeposten” er skrevet af en elev i 4. klasse. Tekstens ærinde er som udgangspunkt at underhol-de og engagere læseren. Den pågældende elev synes at have forfattet en tekst, der er ganske fantasifuld og interessant samt bidrager til, at vi som læsere får lyst til læse den til ende. Det er en narrativ fortælling i form af et eventyr, og de genretypiske træk bliver i det store hele indfriet, dog med nogle få, men synlige undtagelser.
Eventyret handler om en lille fattig pige, der er forældreløs og bor på gaden. En dag finder hun en flaske-post med et skattekort, og hun drager herefter ud i verden for at finde skatten. På hendes vej møder hun en gammel kone, som gerne vil med ud at finde skatten, og de to fortsætter rejsen sammen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om sprog til 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.