Dannelsespotentialer i Pippi Langstrømpe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 17
  • 5527
  • PDF
  • 2018
  • 20-11-2019

Dannelsespotentialer i Pippi Langstrømpe

En analyse af, hvordan et feministisk og læserorienteret perspektiv kan udleve et aktuelt dannelsespotentiale i værket Pippi Langstrømpe.

Problemformulering
Hvordan kan et feministisk og læserorienteret perspektiv udleve et aktuelt dannelsespotentiale i Pippi?

Forfatterens kommentar

Uddybning af teori.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Opgave fra studerende på Aarhus Universitet.

Indhold

1. Indledning: 2
1.1 Problemformulering: 3
2. Metode og teori. 3
2.1 Læserorienteret teori: 3
2.2 Kønskritik tre bølger indenfor litteraturen. 5
2.3 Dannelsesteori: Martha C. Nussbaum 6
2.4 Purifikation 7
3. Analyse af Pippi 8
3.1 Mere end én fortolkning: 8
3.1.1 Pippi er queer 9
3.2 Pippi bidrager til vores dannelse som verdensborgere. 10
3.3 Negerkonge eller sydhavskonge?.” 13
4. Diskussion: Er værkets originalitet truet af purifikation? 14
5. Konklusion: 15
Litteratur: 16

Uddrag

1. Indledning:
Vi kender alle Pippi Langstrømpe, den stærke og selvstændige fregnede pige med røde, strittende fletninger, som bor alene i Villa Villekulla med aben Hr. Nilson og en hest. Historien om hende blev udgivet første gang i 1945 og er siden kommet på UNESCOs liste over bevaringsværdige kulturelle værker og bruges stadig hyppigt i folkeskolens litteraturundervisning. Lektor i børnelitteratur, Anne Skyggebjerg (2009) kategoriserer Pippi som en kunstnerisk orienteret børneroman, som repræsenterer et selvstændigt og handlekraftigt individ, som tør gøre op med voksenautoriteterne ved at tro på sig selv (2009:294). Pippi kan i dag ses som en feministisk frontfigur og er et symbol på den selvstændige og handlekraftige kvinde, som ikke holder sig tilbage for den stereotype kvinderolle og det binære kønssystem.
Til trods for at Pippi bliver anset som et bevaringsværdigt litterært værk, har Pippi gennem det seneste årti fået kritik for at indeholde racistiske elementer i og med, at Pippis far i værket kaldes negerkonge. Dette har biddraget til en purifiaktion af Pippibøgerne. Derudover har Pippi fået kritik for være et symbol på uopdragenhed, hvilket har gjort hende forbudt i flere lande. Der opstår derved et interessant spændingsfelt indenfor et læserorienteret perspektiv, som indikerer, at der er forskellige måder at læse og fortolke Pippi på, og at disse fortolkninger og læsninger har påvirket synet på, hvad man kan tillade sig at udstille i børnebøger. Med andre ord, er disse fortolkninger forbundet med, hvad vi som læser mener, Pippi kan lære os.

2. Metode og teori.
I denne opgave fremgår først teorien, som vil fungere som analysens afsæt og ramme. Teorien består indledende af en redegørelse af Wolfgang Isers (1981) og Stanley Fish' læserorienterede litteraturteorier (1980), hvorfra jeg vil inddrage centrale og relevante synspunkter omkring fortolkning, som vil kunne bidrage til min analyse af, hvordan der kan være forskellige fortolkninger af Pippi i dag. Som følge heraf vil jeg redegøre for kønskritikkens tre faser indenfor litteraturen jf. Anne Birgitte Richards (2017) i fællesskab med queerteoretikeren Judith Butler
(1999), da disse skal danne grundlag for en feministisk analyse af genstandsfeltet. I et forsøg på at sætte Pippi i relation til et nutidigt dannelsessyn og dannelsesperspektiv vil jeg redegøre for teorien omkring dannelse som verdensborger af Martha C. Nussbaum (1997) og herunder inddrage litteraturens indflydelse på dette. Afsluttende vil jeg inddrage Torben Weinreichs teori omkring purifikation med henblik på at beskrive dennes rolle og påvirkning af Pippi.
Analysen vil indledende omhandle mulighederne for forskellige fortolkninger af Pippi, herunder med særligt fokus på den feministiske og kønskritiske læsning. Som følge heraf vil analysen kobles op på Nussbaums (1997) dannelsesperspektiv og syn, hvorfra analysen vil omhandle hvordan den feministiske læsning og fortolkning af Pippi kan udleve et aktuelt dannelsespotentiale. Afsluttende vil en diskussion om purifikationens indflydelse på værkets originalitet finde sted... Køb adgang for at læse mere

Dannelsespotentialer i Pippi Langstrømpe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.