Dannelse & værdier | Synopsis i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Dannelse & værdier | Synopsis i KLM

Synopsis/Oplæg til mundtlig eksamen i KLM - blev kun bedømt på det mundtlige, men dette var oplægget.

Problemstilling:
Kan man i et samfund, der har fokus på individualismen, danne eleverne til verdensborgere ud fra folkeskolens formålsparagraf 2006?

I oplægget er det beskrevet værdi- og dannelsesidealer fra henholdsvis Immanuel Kant og Søren Kierkegaard. Desuden er der brugt tekster af K.E. Løgstrup og Peter Kemp.

Underviserens kommentar

At det var et godt oplæg, som gav et godt udgangspunkt til den mundtlige eksamen. Fik 10.

Indhold

Indledning
Problemstilling
Fremgangsmåde
Immanuel Kants værdier- og dannelsesideal
Søren Kierkegaards etik og stadielære
Knud Ejler Løgstrups interdependens
Skolens formål
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I Danmark er det først og fremmest forældrene, der har ansvaret for deres børns opdragelse. Da børn bruger en stor del af deres dagligdag i en eller anden form for institution, er det dog nødvendigt at pædagoger og lærere samarbejder med forældrene om børnenes udvikling. Lærere bør derfor overveje hvad begrebet dan-nelse indeholder, og hvad det betyder i forhold til deres samvær med eleverne i folkeskolen.
Ifølge artiklen Om begrebet dannelse, handler dannelse om at være menneske, om relationerne mellem den enkelte, de andre og samfundet. Dannelse indeholder både etik, æstetik og politik.1
Dannelse handler desuden om den bedste proces mod at blive en ansvarsfuld borger. Denne ansvarsfuldhed er baseret på det menneske- og samfundssyn som gælder i den kultur, hvor processen finder sted. Dannelses-begrebet er dermed ikke noget statisk, men noget der ændres i takt med samfundets udvikling.2

Den moderne folkeskole, er en skole, der skal leve op til akademisk-arrogance, spareiver samt forældrenes tilbøjelighed til at sætte deres eget barn i centrum. Denne individualisme kan true den sammenhængskraft der bør være i skolen. Forsvinder sammenhængskraften i skolen er der desuden en risiko for at sammen-hængkraften i samfundet mindskes.3 Dermed kan en øget individualisme true den dannelse, som eleverne skal gennemgå i løbet af deres skoletid, i forhold til folkeskolens formål om elevernes deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.4

I forbindelse med globalisering, er der kommet et større ønske om at folkeskolen skal danne verdensborgere, som kan begå sig i hele verdenssamfundet... Køb adgang for at læse mere

Dannelse & værdier | Synopsis i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.