Dannelse og uddannelse | KLM | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Dannelse og uddannelse | KLM | Studieprodukt

Studieprodukt i KLM om dannelse og uddannelse.

Problemformulering

Med regeringens nye krav om højere faglighed, flere skoletimer, samt mindre fritid til eleverne er der så ikke en risiko for at kompetencer som fordybelse og indhold og lysten til at lære tilsidesættes og at den selvbestaltede menneskelige dannelse tabes på gulvet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Dannelse og uddannelse
Diskussion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
I vores gruppe har vi taget fat på debatten vedrørende dannelse og uddannelse i folkeskolen.
Uddannelse har gennem folkeskolens historie ændret sig til at omfatte flere og større fagområder. Vi vil derfor tage fat på den aktuelle debat med fokus på polemikken mellem behovet for dannelse kontra uddannelse i folkeskolen. Herunder regeringens nye skolereform med flere tests og skoletimer og højere faglighed, samt lærernes formindskede forberedelsestid og hvilken betydning dette har på dannelsesbegrebet.

Der findes naturligvis delte meninger om hvad folkeskolens formål er i samfundet og hvad man skal lære og komme ud med af kompetencer efter 9-10 års skolegang. Der er imidlertid fastsat nogle formålsparagraffer for folkeskolen, som er idealiserede mål der skal opfyldes. Oveni er der fra regeringens side ligeledes formuleret faglige mål for de enkelte klassetrin og indført test i gennem skoletiden for at kunne måle elevernes fremskridt rent fagligt.

Børn i folkeskolen har også praktisk-musiske og kreative fag foruden madkunstskab, religion og diverse valgfag, som en del af en almendannelse. Der er delte meninger i samfundet til, hvad der er vigtigst og mest relevant at opnå kompetencer i og formål, faglige mål og kompetencemålene afspejler således, hvad der er mest samfundsrelevant i den respektive tidsalder.

Lige nu finder regeringen det vigtigt at stramme fagligheden og iværksætteriet op i skolen med den nye reform og samtidig skal lærerne løbe hurtigere for at indgå professionelt i de nye krav, men med den samme tid til rådighed for forberedelse. Men er der så plads til at danne mennesker og hvad vil dannelse sige og er det nødvendigt at være 'dannet' bare man kan læse, regne og stave og indgå i samfundets strukturer?

Vi kigger på nogle dannelsesfilosofier og sætter dem op mod hinanden for til sidst at diskutere hvad der er vigtigt og hvordan... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og uddannelse | KLM | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.