Dannelse og inklusion | KLM | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Dannelse og inklusion | KLM | Synopsis

Synopsis til eksamen i AD/KLM om dannelse og inklusion.

Problemformulering
Hvilken dannelsesmæssig betydning kan inklusion i folkeskolen have? Og hvilke fordele og ulemper kan kravet om inklusion føre til?

Indhold

Introduktion
Problemformulering
Metode
Analyse
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Metode
For at belyse problemformuleringen starter vi med at kigge på fordom og forforståelse fra Gadamers synspunkt (Kornholt, 2018). Vi fokuserer på begreberne i forhold til lærer og elever imellem for at belyse nogle problematikker, der blandt andet kan påvirke børnenes dannelse i forhold til deres identitet, og til det vil vi også inddrage bl.a Foucault og Giddens (Jungemann, 2018, Identitet).
Ved at se på den dannelsesmæssige betydning inklusionen kan have i den danske folkeskole, vil vi inddrage FN's menneskerettighedserklæring (Amnesty, 2019) og se på erklæringen fra et religiøst perspektiv. Yderligere har vi brugt religion til at belyse de kulturelle og religiøse minoritetsgrupper. For at undersøge dette vil vi gøre brug af den komparative analyse.
Vi vil ydermere lægge fokus på tolerance, lighed og mangfoldighed, da det er væsentligt i forhold til nogle helt centrale værdier i FN's menneskerettighedserklæring, i folkeskolens formålsparagraf og i vores samfund.
Vi gør brug af forskellige etiske positioner for at kaste lys over dilemmaet omkring inklusion, og for at belyse diverse fordele og ulemper inklusion kan føre til.
Ved hjælp af den kvalitative metode i form af vores interview med lederen og læreren (bilag 1), vil vi se på hvilken påvirkning inklusionsstrategien har på elever med eksekutive vanskeligheder... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og inklusion | KLM | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.