Dannelse | Eksamensopgave pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 11
  • 3437
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2013
  • 19-07-2013

Dannelse | Eksamensopgave pædagogik

Eksamensopgave i pædagogik om dannelse

Problemformulering
Hvordan kan de teoretiske perspektiver fra Rousseau, Klafki og Ziehe bringes i spil, i forhold til folkeskolens dilemma omkring opdragelse, dannelse og uddannelse?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Opdragelse 3
Dannelse 4
Uddannelse 6
Sammenfatning 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Metode
Indledningsvist vil det i opgaven forsøges, at definere begrebet opdragelse. Her tages udgangspunkt i Jean-Jacques Rousseau, hvilken anskuer mennesket som et selvudviklende individ, som skal kunne begå sig i samfundet. Endvidere vil det i opgaven forsøges, at afdække begrebet dannelse. Her inddrages teoretikeren Klafkis synspunkter, både hans egne ord, men også i form af formuleringer af Karsten Schnack. Klafki omtaler kategorial dannelse, hvilket er et forsøg på at formulere en dannelsesteori, der tager udgangspunkt i samspillet mellem mennesket og verdenen. Afslutningsvis vil det anskueliggøres, hvorledes uddannelsen spiller ind i forhold til opdragelse og dannelse. Dette vil forsøges gjort ud fra Thomas Ziehe, hvilken mener, at det er lærernes job at ryste eleverne, provokere dem, overraske dem og præsentere dem for alt det, der er anderledes, alt det, der ikke passer ind i deres kasser og forestillinger om den verden, der omgiver dem. For lige præcis dér er der virkelig potentiale for læring, udvikling og demokratisk dannelse, hvilket sætter eleverne i stand til at erkende, forstå og acceptere forskelligheder.
Jeg vil under hele opgaven analyser løbende, der vil derfor ikke være at finde en specifik analysedel... Køb adgang for at læse mere

Dannelse | Eksamensopgave pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.