Dannelse og demokrati til KLM eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: Dannelse og demokrati til KLM eksamen

Opgaven er grundlag for en mundtlig eksamen i KLM. Den handler om demokrati og dannelse.

Jeg har valgt at skrive denne opgave, fordi jeg efter mine praktikforløb på første år er blevet klar over, hvor lidt fokus der er på dannelsesaspektet i skolen.

Problemformulering
På hvilken måde har det danske skolesystem udviklet sig gennem tiden – både med henblik på uddannelse og dannelse, og hvad er demokrati?

Forfatterens kommentar

Fik 7 til eksamen.

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering: 3
Skolens historie: 4
N.F.S. Grundtvig: 5
Demokrati: 6
Konklusion: 8
Litteraturliste: 9
Bøger: 9
Internetsider: 9

Uddrag

Indledning:

Der kan argumenteres for, at grunden til at jeg ikke har hørt meget om dannelse i forhold til uddannelse, kan have noget med mine linjefag at gøre.

Det er dog stadig ikke tilfredsstillende, da det for alle lærere, uanset fagligkompetencer, er vores opgave at sørge for, at de danske folkeskoleelever bliver (ud)dannet til forstående, velfungerende mennesker i det danske samfund, både politisk og kulturelt.

Jeg vil derfor gennem denne opgave gå ind og se på skolens historie, Grundtvig og sidst men ikke mindst demokrati.

Ud fra disse emner vil jeg delvist i min konklusion og delvist til eksamen, komme med et bud på hvordan balancen mellem uddannelse og dannelse har ændret sig, og hvilken rolle forskellige aspekter har haft på denne udvikling... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og demokrati til KLM eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.