Døden | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Døden | Synopsis

Synopsis i KLM om forskellige dødsopfattelser fra middelalderen frem til i dag – Børns opfattelse af døden - Dødsangsten hos det moderne menneske. Hvordan kan vi som kommende lærere bidrage til at gøre døden til en naturlig del af vor tilværelse igen.

Problemformulering
Vi ønsker at uddybe det tabubelagte begreb ”døden”. Som folkeskolelærere vil vi med garanti komme til at stå over for elever, der har eller har haft døden tæt inde på livet. Endelig har der i de senere år været en del fokus på emnet i relation til udvikling af sorg-handleplaner rundt om på skolerne. Vi vil derfor uddybe flg:

- Hvordan har dødsopfattelsen ændret sig historisk?
- Hvordan forholder vi os til døden i dag, og hvilken betydning har kristendommen?
- Hvilke tanker har børn omkring døden?
- Hvordan vil vi som folkeskolelærere arbejde med døden?

Indhold

Problemformulering 1
Dødsopfattelser - indledning 1
Historisk rids i den protestantiske del af europa 2
Middelalderen 2
Renæssancen 2
Oplysningstiden 2
Romantikken 2
Det nutidige menneskes forhold til døden 2
Hvad sker der efter døden? 3
Det kristne syn på et liv efter døden 3
Børn og døden 3
Børns opfattelser og tanker omkring døden 4
Børns konkrete forestillinger om at dø 4
Konklusion 5
Perspektivering 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Dødsopfattelser - Indledning
Angsten for døden i det moderne samfund og den manglende evne til at løse mysteriet, om hvad der sker bagefter, har været årsag til, at mange mennesker krampagtigt forsøger at udskyde den på ubestemt tid, for-trænge den eller søge tilflugt i religiøse retninger, der giver ”garanti” for et liv efter døden. Vores søgen er ikke blevet mindre intens, men vi må konstatere, at vi ikke er kommet længere, end da mennesket for første gang begyndte at reflektere over formålet med tilværelsen og døden.

Hvordan har vi så forsøgt at få hold på døden og den uvished, der følger med at begive sig ind i det ukendte? Igen må vi konstatere, at der ikke findes nogle definitive svar. Men det kunne måske være værdifuldt at vide hvilke muligheder, der findes for derigennem måske at kunne finde et personligt standpunkt, og se hvilke konsekvenser dette standpunkt vil have.
Vi har valgt en 4-delt model, som er sat op af Niels-Olof Jacobsen:... Køb adgang for at læse mere

Døden | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.