Cooperative Learning og kvalificeret taletid | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 10
  • 2969
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 03-05-2018

Cooperative Learning og kvalificeret taletid | Praktikopgave

Praktikopgave niveau 1 om Cooperative Learning og kvalificeret taletid. Kommer ind på
Illeris' læringstrekant hvori Piagets og Vygotskys teori er placeret.

Problemstilling:

Eleverne i 4.a er interesserede i at lære. Det synes, at de alle rigtig gerne vil ses og høres, og når der er gruppeoplæg er der ofte kamp, grupperne imellem, om hvem der må komme op til tavlen og fremlægge.

Undersøgelsesspørgsmål

Hvordan kan Cooperative Learning bidrage til, at alle elever i 4.a får et fagligt udbytte i dansk, samt mere kvalificeret taletid?

Indhold

Indledning: 3
Problemstilling: 3
Undersøgelsesspørgsmål: 3
Metode: 3
Præsentation af teori: 4
Knud Illeris: 4
Vygotsky: 4
Piaget: 5
Cooperative Learning: 5
Præsentation af empiri: 6
Analyse: 6
Konklusion: 7
Perspektivering: 8
Litteraturliste: 9
Bilag: 10
Bilag 1: 10
Bilag 2: 11

Uddrag

Indledning:

I Folkeskolelovens § 18: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger”. (Undervisningsministeriet, 2017).

Der er altså et krav til folkeskolen om at undervisningsdifferentiere, således at den enkelte elevs behov og forudsætninger bliver taget i betragtning. Cooperative Learning er en undervisningsmetode som jeg finder interessant i overnævnte sammenhæng, da den virker ambitiøs i forhold til, at kunne differentiere undervisningen, tilgodese og inkludere den enkelte elev, samt fremme det sociale eleverne iblandt. Samtidigt synes den, at kunne skabe noget fysisk aktivitet, holde det interessant for eleverne og muligvis øge motivationen for at lære.

Jeg vil med udgangspunkt i Illeris, Piaget og Vygotskys læringsteorier samt Cooperative Learning undersøge om, disse kan bruges til at tilgodese den enkelte elevs behov og forudsætninger samt få klassen som helhed til at fungere bedre sammen som et socialt fællesskab. Jeg vil i opgaven inddrage empiri fra min praktik i 4.a på X skole, og undersøge hvordan jeg kan bidrage til, at alle elever i 4.a får mulighed for optimal læring samt mere kvalificeret taletid. Jeg vil implementere CL i mine undervisningssekvenser.

Eleverne har arbejdet med læringsmålene omkring nabosprog, og har arbejdet med Astrid Lindgrens forfatterskab, samt børnebøger.

Metode:
Selve fundamentet jeg har valgt, mit undersøgelsesdesign skal tage afsæt i, er en sammenfletning af både det psykologiske, pædagogiske og didaktiske felt.
Hvad angår psykologien har jeg valgt at fokusere på forskellige læringsteorier. Heriblandt Knud Illeris, som giver et godt indblik i læring når det skal forstås teoretisk. Han beskriver tre dimensioner i læringen; Indhold, drivkraft og samspil. Jeg vil arbejde videre på to af dimensionerne med Piaget og Vygotskys teorier... Køb adgang for at læse mere

Cooperative Learning og kvalificeret taletid | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.