Content and Language Integrated Learning | Bachelor

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Engelsk)
  • Godkendt
  • 30
  • 11381
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 17-05-2019

Content and Language Integrated Learning | Bachelor

Bachelorprojekt, som omhandler differentierende undervisning ved brug af Content and Language Integrated Learning - CLIL.

Problemformulering
Hvordan kan man i udskolingen benytte Content and Language Integrated Learning, og er det muligt at differentiere så alle inkluderes?

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 3
1.2 State of the art 3
2. Metode 3
2.1 Læsevejledning 4
2.2 Præsentation af teoretisk materiale 4
2.3 Præsentation af empirisk materiale 5
2.3.1 Semistruktureret interview 5
2.3.2 Observation 5
2.3.3 Begrebsafklaring 6
3. Teoriafsnit 6
3.1 Content and Language Integrated Learning – CLIL 6
3.1.1 Hard-CLIL 6
3.1.2 Soft-CLIL 7
3.1.3 CLIL's Framework – the 4C's 7
3.1.4 CLIL's relevans ift. differentiering 8
3.2 Differentieringsformer 8
3.3 Sprogtilegnelse 9
3.3.1 Input 9
3.3.2 Interaktion 10
3.4 Zonen for nærmeste udvikling 10
3.4.1 Den aktuelle udviklingszone 11
3.4.2 Den nærmeste udviklingszone 12
3.4 Scaffolding 12
4. Empiri 13
4.1 Interview af Lærer 13
4.2 Elevinterviews 14
4.3 Egne oplevelser af CLIL-forløbet i praktikken 14
5. Analyse af empiri 16
5.1 Fælles læring gennem differentierende undervisning 16
5.2 Elevernes oplevelse af CLIL-forløbet 19
5.3 Differentieret undervisning i CLIL-forløbet 20
5.4 Soft-CLIL og Hard-CLIL 22
6. Resultater 24
7. Diskussion og metodekritik 25
8. Konklusion 26
referenceliste 28
Bilag

Uddrag

1. Indledning
Gennem min tid på lærerseminariet er jeg blevet introduceret til forskellige læringsmetoder. En af de metoder, som har fanget min opmærksomhed, er Content and Language Integrated Learning, frem-adrettet CLIL, der kan beskrives som værende en metode, der sætter fokus på både indholdet og sproget i undervisningen. CLIL bliver brugt som en 'dual-focused' læringsmetode, hvor eleverne stifter bekendtskab med et nyt sprog gennem indlæringen af indholdet fra undervisningen. CLIL blev i 1994 udviklet af Professor David Marsh, og blev set som værende et europæisk initiativ, hvor man kunne inkorporere sprog og indhold gennem ens undervisning. CLIL skulle derfor ikke anerkendes som en ny form for sprogundervisning eller emneundervisning, men som en kombination af ovennævnte undervisningsformer, der skulle gøre det nemmere og mere overskueligt for elever at opnå sproglige færdigheder inden for et bestemt sprog.

Marsh forklarer således at “subjects are taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of content, and the simultaneous learning of a foreign language.” (Bonces, 2012)

I 1993 blev det besluttet at undervisningsdifferentiering skulle være et bærende princip i folkeskolen. Dermed blev der lavet en lovændring i folkeskoleloven, som skulle ændre princip fra elevdifferenti-ering til undervisningsdifferentiering (Zeidler, 2018).

Undervisningsministeriet, beskriver undervisningsdifferentiering således at: ”Kravet om undervis-ningsdifferentiering er beskrevet i folkeskolelovens § 18. Her fremgår det, at undervisningen skal tilrettelægges og varieres, så den svarer til hver enkelt elevs behov og forudsætninger. Det er således forventningen, at elevens behov og forudsætninger tænkes med i alle dele af undervisningen.” (Zeidler, 2018)

Ligesom CLIL, fangede undervisningsdifferentiering min opmærksomhed, da fokusset her er at fremme alle elevers læring, uanset deres faglige niveauer. Yderligere blev min opmærksomhed væk-ket da jeg gentagne gange, i løbet af mine praktikperioder, oplevede at det materiale som jeg med-bragte til undervisningen enten var for svært for nogle elever eller for nemt for andre. Grunden til at jeg har valgt at fokusere på undervisningsdifferentiering i CLIL, er til dels fordi at jeg er fremmed-sproglærer og derfor søger specifikke differentieringsmetoder i faget engelsk, og yderligere er det på grund af de problemstillinger som jeg oplevede i min sidste praktik, hvor jeg kørte et CLIL-forløb... Køb adgang for at læse mere

Content and Language Integrated Learning | Bachelor

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Content and Language Integrated Learning | Bachelor.