Clio om dansk politik i samfundsfag | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Samfundsfag
  • Godkendt
  • 31
  • 10126
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2021
  • 15-06-2021

Eksamensopgave, Læremiddelanalyse, Kompetencemålsprøve: Clio om dansk politik i samfundsfag | Analyse

Eksamensopgave i faget "Undervisning af tosprogede elever" med fokus på samfundsfag og analyse af læremiddel fra Clio Online.

Problemstilling
Med udgangspunkt i en læremiddelanalyse vil vi undersøge hvilke problemstillinger særligt tosprogede elever støder på. Og hvordan man som underviser kan planlægge undervisning der tager højde for denne problemstilling.

Indhold

Indledning 2
Læsevejledning 3
Læremidler 3
Fra dagligsprog til fagsprog 4
At lære at gøre sproget eksplicit 5
Andetsprogselever og den sproglige udvikling i skolen 5
Sprogtilegnelse og at strække sproget 5
Flere sprog som ressource 6
Bromodellen 6
Analyse 7
Handleforslag 13
Afrunding 16
Bibliografi 17
Bilag: 18
Bilag 1: Fordelingspolitik 18
Bilag 2: Værdipolitik 20
Bilag 3 Grid af fordelingspolitik 23
Bilag 4 Grid af værdipolitik 26
Bilag 5: Model over det politiske landskab 30
Bilag 6: Trin for trin opgave forklaring til emnet Værdipolitik 30

Uddrag

... I faget “Undervisning af tosprogede elever”(UTE) præsenteres viden, som giver mulighed for at opnå en kulturel forståelse for elever med anden etnisk baggrund, som vi vil komme til at møde i vores arbejde som lærere. Denne forståelse kan give os en fordel i vores relationsarbejde med eleverne, da vi kan relatere nemmere og endda måske udvise større empati for problematikker, de kan have.
Vi har i forlængelse af ovenstående, valgt at undersøge nogle af de måder lærere i folkeskolen griber deres rolle som underviser for tosprogede elever an. Vi har valgt at vores analyse genstand for denne opgave er to dele af et online læremiddel fra platformen Clio online, der omhandler faget samfundsfag. Onlineplatformen er valgt i bevidsthed om, at de fleste undervisere i dag, vil komme til at benytte sig af læremidler, de ikke selv har produceret. Det er derfor essentielt, at disse læremidler er af en høj kvalitet og har alle elevgrupper som målgruppe.

---

Analyse
I vores analysedel vil vi beskæftige os med et samfundsfagligt forløb fra Clio online. Forløbet omhandler dansk politik med fokus på begreber som fordelingspolitik og værdipolitik som også er titlerne på de to læremidler, vi skal analysere. Først vil vi se på siden med fordelingspolitik dernæst vil vi se på siden med værdipolitik, og til sidst vil vi lave en samlet afrunding af de to sider. Læremiddelanalyse vil foregå i tre trin, hvor vi vil starte med at se på læremidlets tilgængelighed.

Udtrykkets og indholdets tilgængelighed – Fordelingspolitik –
Vores første analysedel vil være at se på bilag 1 om fordelingspolitik. Det bliver meget hurtigt tydeligt ved gennemgang af teksten, at den er skrevet til samfundsfaglig undervisning, da den indeholder mange fagord og benytter talesproglige begreber. Siden er overskueligt opbygget, opdelt i små afsnit og teksten til læseren er forholdsvis kort, hvilket medvirker til, at læseren ikke giver op på teksten på forhånd. Teksten kan også vælges i en let eller svær udgave... Køb adgang for at læse mere

Clio om dansk politik i samfundsfag | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.