Case "Der er ikke plads til Jon"

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 3
  • 1519
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2015
  • 07-04-2015

Studieprodukt: Case "Der er ikke plads til Jon"

Studieprodukt om casen "Der er ikke plads til Jon".

Besvarer:

Udlæg/analyser først casen kort med fokus på forløbet for Jon indtil nu - familie, opvækst, institutions- og skolegang mv: Hvorfor er det gået, som det er gået? Brug gerne begreber fra grundbogen - fx henholdvis et psyko-medicinsk og et pædagogisk inkluderende perspektiv.

Opstil derefter et forslag til et videre forløb - som det ideelt kunne se ud med dig som lærer for Jon. Fx: Hvordan gribes skole-hjem samarbejdet herfra an i forhold til Jons mor og de øvrige forældre, hvilke støttende organisatorisk stilladser på en skole vil kunne inddrages i forhold til Jon og familien, hvilke didaktiske tiltag (mht undervisning og klasseledelse) vil du/I foreslå - tiltag som vil være gunstige for en dreng som Jon.

Hvis du/I har mere plads, kunne man afslutningsvis anlægge en kritisk syn på selv casen - på fremstillingen, de informationer den indeholder, og måden de formidles på

Indhold

Jons baggrund
Det videre forløb
Kritik af case
Litteratur:

Uddrag

Jons baggrund

Jon er en dreng, der igennem hele hans opvækst oplever problemer både på hjemmefronten samt i skolen. Begge hans forældre har haft hver deres problemer at slås med. Jons mor, Gina, har selv haft en meget problematisk barndom og ungdom. Hun får Jon, da hun er bare 19 år. Jons far har misbrugsproblemer, intet job og kan ikke overholde selv de simpleste aftaler. Gina vælger derfor at flytte væk fra faren sammen med jon og ind på et krisecenter.

Gina finder en ny mand og får et barn mere. Børnene er konstant syge, og Jon bliver nu diagnosticeret med hyperaktivitet. Hans mor søger derfor hjælp udefra, men det gør ingen forskel. Da Jon starter i skole, trives han ikke. Han skifter klasse, men intet hjælper det. Han ender med at skifte skole, hvor han bliver diagnosticeret med ADHD. ADHD er en opmærksomheds- og aktivitets forstyrrelse, der kan påvirke barnets sociale relationer samt selvtillid.

Dette er formentlig grunden til hans problemer i skolen. Han har svært ved at vide, hvordan han skal omgås andre børn og dette ender ud i konflikter... Køb adgang for at læse mere

Case "Der er ikke plads til Jon"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.