Brug af bibelske fortællinger i undervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 9
  • 2220
  • PDF
  • Andet
  • 2016
  • 09-11-2017

Studieprodukt: Brug af bibelske fortællinger i undervisningen

Studieprodukt i Kristendomskundskab/religion om brugen af bibelske fortællinger i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan man inddrage fortællinger fra biblen i undervisningen, så eleverne vil medvirke til at drage paralleller til deres egen livsopfattelse ud fra de fortalte/læste historier?

Indhold

Problemformulering 1
Jonas bog (GT) 1
Analyse af teksten 1
Mulige anvendelser af Jonas bog i kristendomsundervisningen 3
Jesu dåb (NT) 4
Analyse af teksten 4
Begrundelse for valg af fortælling 4
Mulige anvendelser af historien om Jesu dåb i kristendomsundervisningen 5
Konklusion 6
Bibliografi 7
Bilag 8
Jesu dåb – sammenligning af evangelierne 8
Jesu dåb - billedanalyse 9

Uddrag

Jonas bog (GT)
Analyse af teksten
Historien om Jonas er en af fortællingerne i det gamle testamente (GT). Rent historisk må Jonas der benævnes som Amittjas søn, formodes at være den samme person som omtales i 2. kongebrev, kapitel 14. Derved må han formodes, at være en profet der levede i det 9. århundrede f.v.t. (jw.org)
Denne historie kan læses som en forkyndende tekst, hvor det forudsættes at fortællingen er sandfærdig og hvor der højst sættes spørgsmålstegn ved, hvilken fiskeart der har været i stand til at sluge en hel person, jf. Jehovas Vidners hjemmeside (jw.org). Denne tilgang til historien, har muligvis været forfatterens intention, da man derigennem kan læse (og forkynde) om den barmhjertige gud, som ser alt og som man ikke kan gemme sig for. Dette vil være i modstrid med faget kristendomskundskab, da formålet med dette fag, er formidling og ikke forkyndelse.
Historien om Jonas må formodes, at være skrevet med henblik på, at ...

---

Mulige anvendelser af Jonas bog i kristendomsundervisningen
Selve fortællingen om Jonas, der bliver slugt af en fisk og overlever flere dage i maven på denne fisk er en historie det vil være nærliggende at medtage i undervisning i indskolingen. Historien er lige så mytisk og appellerende til elevernes fantasi som mange folkeeventyr. Man kan vælge at arbejde tværfagligt, således at eleverne i billedkunst, får til ...

---

Mulige anvendelser af historien om Jesu dåb i kristendomsundervisningen
Fortællingen om Johannes Døberen og Jesu dåb, lægger fint op til undervisning med henblik på opfyldelse af FFM ” Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger” 4.
Eleverne vil blive bedt om, gruppevis, at læse de fire evangeliers fortælling om Jesu dåb. Derefter vil grupperne skiftevis skulle fremlægge 'deres' tekst. Eleverne vil derefter ... Køb adgang for at læse mere

Brug af bibelske fortællinger i undervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.