Børns udvikling og fællesskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Børns udvikling og fællesskab

Første studieaktivitet på pædagoguddannelsen.

Problemformulering
Hvordan kan pædagogen i dagtilbud fremme inklusion, fællesskaber og samarbejde blandt børnene via leg? Samt hvilke didaktiske overvejelser skal pædagogen gøre sig i tilrettelæggelsen af aktiviteten?

For at kunne belyse vores problemstilling, har vi været ude i praksis, hvor vi observerede og udførte en leg, der er tilrettelagt ud fra didaktiske overvejelser og som gerne skulle bidrage til processen, med at underbygge og fremme inklusion og samarbejde blandt børnegruppen.

Indhold

Betydningen af et fællesskab
Problemformulering
Observation og iagttagelse
Smittemodellen
● Sammenhæng
● Mål
● Inklusion
● Tiltag
● Tegn
● Evaluering
Afrunding
Litteraturliste
Bilag 1 : Læreplansblomsten
Bilag 2 : Læreplanstemater
Bilag 3: Pædagog Mette fra Børnehuset

Uddrag

Betydningen af et fællesskab. 
Som menneske er vi indkodede med at have et behov for fællesskab. Fællesskabet er et basalt behov og det har før i tiden været grundlæggende for vores eksistens og overlevelse. Vi har et behov for at høre til, det er samfundets drivkraft, for at det kan eksistere og bestå. Det særlige behov for fællesskab, er ikke et behov vi er i stand til at tilfredsstille alene. Derfor er denne forudsætning, at kunne indgå i et fællesskab, vitalt for vores velvære og selvfølelse. Inklusion og samarbejde er vigtige dele af udviklingen i børnenes færdigheder i institutionerne. Pædagogerne arbejder ud fra Den styrkede pædagogiske læreplan, og kan med leg, bevægelse og samvær, styrke og udfordre børnenes socialiseringsproces, samt at indgå i fællesskaber og samarbejde. Et middel til at nå de pædagogiske målsætninger, kan være didaktisk strukturerede lege, hvor udvikling og læring er omdrejningspunktet.

Vi vil gerne undersøge hvordan man kan bruge de didaktiske overvejelser og refleksioner, til at komme nærmere målene, der er sat i Dagtilbudsloven, herunder Den styrkede pædagogiske læreplan... Køb adgang for at læse mere

Børns udvikling og fællesskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.