Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser | Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Andet
  • Godkendt
  • 10
  • 2
  • PDF
  • 2015
  • 15-12-2015

Eksamensopgave: Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser | Pædagog

Eksamensopgave fra uddannelsen til pædagog om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og 1. kompetencemål.

Problemstilling
Hvordan kan man som pædagog udvikle og styrke, samt støtte børn og unge med tilknytningsforstyrrelser i praksis?

Opgaven beskriver hvorfor man udvikler en tilknytningsforstyrrelse samt hvilke muligheder der er for at hjælpe og støtte den enkelte i sin udvikling. Endvidere bliver Bowlby inddraget til at belyse HVORFOR, og Lis Møller til et mere behandlingsorienteret syn.

Underviserens kommentar

Censor syntes at opgaven var enormt godt gennemarbejdet, endvidere var opgaven fulgt op med en mundtlig eksamen.

Indhold

Indledning: 3
Problemstilling: 4
Metode: 4
Viden: 4
Bowlby 4
Lis Møller 5
Færdigheder: 6
Afsluttende opsamling: 7
Refleksioner over egen læreproces: 8
Litteraturliste: 10

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, dette har jeg valgt på baggrund af en stor faglig interesse inden for området. Da jeg senere hen godt kunne tænke mig at arbejde inde for speciel området, synes jeg det kunne være relevant, at få noget mere kendskab til arbejdet med tilknytningsforstyrrelser, og derved finde ud af hvordan man som pædagog kan arbejde med udviklingen af tilknytningsforstyrrede børn og unge.

Der er mange familier der igennem livet oplever problemer og belastninger, dog er nogle familier mere udsatte end andre. Der kan være mange grunde til, at man bliver stigmatiseret som udsat hvor dårlig økonomi, skilsmisse og misbrug blot er nogle få eksempler derpå. Disse familier går ind under statistikken for udsatte familier. Dette kan have mange konsekvenser for de børn og unge der vokser op i de udsatte familie, specielt hvis de ikke får den rette støtte. En skemaundersøgelse lavet af danske sygeplejesker peger på, at 15% af 0-3 årige er sociale behovsbørn, hvor der er bekymringer for barnets tarv og velfærd, 4% er udsat for omsorgssvigt i enten større eller mindre grad, af de 4% vil omkring ½-1% af dem være så massivt omsorgssvigtede, at deres personlighedsudvikling er kraftigt truet. (Christensen:1992)

Dette viser, at det bare er en af mange problemstillinger der er i den pædagogiske praksis. Med dette henviser jeg til en artikel skrevet af Helle Lauritsen på Folkskolen.dk, som antyder at børn med tilknytningsforstyrrelser har svært ved at blive inkluderet i en almindelig Skole. Disse elever har svært ved at aflæse andre mennesker og misforstår ofte signaler. Endvidere har de tendens til let at blive stresset samt provokeret. Børnene er normalt eller godt begavede men har brug for en ro, da der er meget uro og stress inde i eleverne. (Lauritsen: 2013)

Med udgangspunkt i kompetencemålene synes jeg det er vigtigt at etablere nogle miljøer for børn og unge med tilknytningsforstyrrelser som understøtter deres udvikling samt hjælper dem i relationerne til andre. Endvidere synes jeg det er vigtigt, at man som pædagog er viden om og derfor kan træffe nogle velbegrundede valg for at kunne hjælpe samt støtte den enkelte... Køb adgang for at læse mere

Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser | Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.