Børn- og unges tekster og medier | Analyse af Mørkebarnet af Cecilie Eken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 14
  • 16
  • PDF
  • 2016
  • 21-12-2017

Børn- og unges tekster og medier | Analyse af Mørkebarnet af Cecilie Eken

Analyse af Cecilie Ekens Mørkebarnet.
Eksamensopgave til et kursus i børnelitteratur på Aarhus Universitet.

Opgaven vil i analysen reflektere over, hvordan billedbogens helhedsindtryk skabes mellem tekst og billeder gennem inddragelse af udvalgte steder i Mørkebarnet. Afslutningsvis vil opgaven inddrage værkets budskab og herunder drage paralleller til billedbogens funktion som et multimodalt medie.

Indhold

Indledning 1
Billedbogen som medie 1
En kompetent læser 1
Semiotiske systemer 2
Analyse 3
Introduktion til værket 3
Omslag og forsats 4
Billedbogens sonet 5
Asymmetri i ikonoteksten 7
Splittelse på papiret 8
Drejning på det visuelle plan 9
Konklusion 11
Litteratur 12

Uddrag

Indledning
Børn og unge mennesker udsættes i dag for flere og flere visuelle medier gennem film, tv-serier, reklamer og computerspil. Deres evne til at læse billeder er derfor vigtigere end den nogensinde før har været, og af den årsag spiller billedbogen en stor rolle inden for udviklingen af denne evne fra en tidlig alder. Billedbogen er et interessant medie, der udfordrer læseren ved at kræve, at der både er udviklet kompetencer inden for læsningen af tekst såvel som billeder.

Teksten og billederne i billedbogen skaber tilsammen det, der kaldes ikonotekst, og ikonoteksten er ikke altid symmetrisk. Det vil sige, at teksten ikke altid fortæller det samme som billederne, og der skabes derfor en forskydning mellem det verbale og det visuelle i billedbogen. Denne opgave vil undersøge forskydningen mellem tekst og billede ved at analysere ikonoteksten i billedbogen Mørkebarnet (2007) af Cecilie Eken. Analysen tager udgangspunkt i den russisk-svenske børnelitteraturforsker Maria Nikolajevas teori om semiotik i billedbøger, der lægger stor vægt på forholdet mellem tegnet og det betegnede.

---

Semiotiske systemer
Den russisk-svenske børnelitteraturforsker Maria Nikolajeva studerer forholdet mellem tekst og billede i sin bog Billedbogens puslespil (2004). Hun inddrager semiotikken, der handler om, hvordan vi kommunikerer gennem forskellige slags tegn, og Nikolajeva skelner her mellem ikoniske og konventionelle tegn. De ikoniske tegn er en direkte afbildning af den genstand, de betegner, mens de konventionelle tegn ikke har nogen direkte forbindelse til det, de betegner.2 Denne måde at tænke på tegnet og det betegnede har relevans senere i analysen, hvor begreberne vil blive brugt til at undersøge, hvordan tekst og billede sammen skaber en åben fortælling. ...

---

Analyse
Introduktion til værket
Opgaven vil arbejde med billedbogen Mørkebarnet, der er udgivet i 2007. Jeg har valgt værket, da tekstforfatter Cecilie Eken og illustrator Malene Reynolds Laugesen tydeligt har haft et tæt sammenspil i skabelsen af fortællingen på henholdsvis det verbale og det visuelle plan... Køb adgang for at læse mere

Børn- og unges tekster og medier | Analyse af Mørkebarnet af Cecilie Eken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Børn- og unges tekster og medier | Analyse af Mørkebarnet af Cecilie Eken.