Børn med særlige forudsætninger | ELU

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 38
  • 15223
  • PDF
  • Andet
  • 2016
  • 20-11-2020

Studieprodukt: Børn med særlige forudsætninger | ELU

PL opgave fra modulet Elevens læring og udvikling om elever med særlige forudsætninger.

Problemformulering
Hvordan bliver børn med særlige forudsætninger mødt i nutidens folkeskole, og hvordan kan man evt ramme dem bedre?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Redegørelse 3
Vygotsky 3
Flow 4
Lave og Wenger 5
Højtbegavede børn 5
Analyse 6
Vygotsky 6
Flow 7
Lave og Wenger 10
Diskussion 11
Konklusion 12
Perspektivering 13
Litteraturliste 14
Bilag 15
Bilag A 15
Bilag B 20
Bilag C 25
Bilag D 26
Bilag E 32
Bilag F 37

Uddrag

Metode
For at kunne besvare vores opgave bedst muligt, udarbejdede vi nogle forskningsspørgsmål, som vi ville kunne benytte for at indsamle empiri. For at få svar på vores forskningsspørgsmål, og få indsamlet relevant empiri, valgte vi at observere to forskellige klasser, samt interviewe to forskellige lærere. Vi udarbejdede en række spørgsmål, som skulle stilles til v. de to interviews, og kunne dermed ved brug af kvalitativ metode opnå indblik i de interviewedes indre følelser og motiver. Ud fra denne kvalitative metode ville vi muligvis kunne komme frem til en dybere mening og behov, hvilket kan være afgørende i forhold til en speciel undervisning. Ved at benytte denne metode ville vi kunne stole på åbenhed samt en udforskende tilgang fra vore egen side. Denne metode er relevant for vores problemformulering, da vi måske ville kunne opnå indsigt i hvordan man som lærer yder den bedste muligt undervisning i forhold til børn med særlige forudsætninger.

Endvidere har vi valgt at benytte observation som metode, da vi også gerne ville prøve at have et fokus på disse børn med særlige forudsætninger. Observationen skete på Atheneskolen i Søborg, som er en friskole for højt begavede børn. Fokusset lå direkte på at aflæse og observere træk ved konkrete hverdagssituationer i skolesammenhæng. Under dette lå også en observation at elevernes interaktion i det sociale samt faglige miljø. Som observation søgte vi ikke kontakt til eleverne, men sad blot på sidelinjen og fulgte med i deres hverdag... Køb adgang for at læse mere

Børn med særlige forudsætninger | ELU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.